Съобщения за медиите

Мормоните помагат на Дом за хора с умствена изостаналост

Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни (мормони) направи дарение на Дом за възрастни хора с умствена изостаналост „Св. Врач“ в град Пловдив. Дарението включваше оранжерия с напоителна система, телена ограда, градинарски инструменти, готварска печка, кухненски шкафове и плотове.

Благодарение на предоставената оранжерия домуващите ще могат да отглеждат зеленчуци и по този начин сами да се снабдяват с част от храната си. Работенето в градината също така ще допринася за тяхното физическото и емоционално здраве.

Като част от хуманитарния проект мисионери от Църквата боядисаха пейки и подрязаха лози, собственост на специализираната институция.

Закриващата церемония за хуманитарния проект се проведе на 14 септември 2017 г. Църквата беше представлявана от старейшина и сестра Хенсън – хуманитарната двойка за страната и двама мисионери. Представители от Община Пловдив бяха Веселина Ботева - директор на Дирекция Социална политика” и Георги Титюков - заместник-кмет по „Спорт, младежки дейности и социална политика“, който и връчи благодарствено писмо към хуманитарните служби на Църквата.

Бележка за стил на писане:Когато пишете за Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни, моля използвайте пълното име на Църквата при първото й споменаване. За повече информация как да използвате името на Църквата, моля посетете нашето онлайн ръководство за стил на писане. »Ръководство за стил на писане.