Съобщения за медиите

Мормоните дариха соларна система на Дома за слепи хора в Пирдоп

Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни (мормони) дари соларна система за топла вода, включваща колектори и бойлери, на „Дом за възрастни хора със сетивни нарушения", гр. Пирдоп.

Закриващата церемония по случай хуманитарния проект се проведе на 28 ноември 2017 г. Църквата беше представлявана от старейшина и сестра Хенсън – хуманитарната двойка за страната, и Бони Недялкова - преводач.

Ася Николова - директор на Дома, изказа искрена благодарност за направеното дарение.

Бележка за стил на писане:Когато пишете за Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни, моля използвайте пълното име на Църквата при първото й споменаване. За повече информация как да използвате името на Църквата, моля посетете нашето онлайн ръководство за стил на писане. »Ръководство за стил на писане.