Съобщения за медиите

Мормоните дариха медицинско оборудване на болница в Благоевград

Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни (мормони) направи дарение на детското отделение в “Многопрофилна болница за активно лечение ПУЛС” АД, Благоевград. Дарението включваше 6 легла с матраци, 10 пациентски шкафчета, 6 инфузионни стойки, вакуум аспиратор, спирометър и инхалатор.

      

Церемонията за закриване на хуманитарния проект се проведе на 9 юли 2018 г. Представители от Църквата бяха старейшина и сестра Бринкърхаф - хуманитарната двойка за България.

Представители от "МБАЛ Пулс" бяха Венета Стефанова - главна сестра, Антоанета Чивиева - старша сестра на Детско отделение и Деси Проданова - Директор Връзки с обществеността.

Бележка за стил на писане:Когато пишете за Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни, моля използвайте пълното име на Църквата при първото й споменаване. За повече информация как да използвате името на Църквата, моля посетете нашето онлайн ръководство за стил на писане. »Ръководство за стил на писане.