Тема

Мормон

Пророк от четвърти век, живял на американския континент, който съкратил историческите и религиозни записи на своя народ и ги издълбал върху метални плочи. Неговите летописи са преведени от Джозеф Смит и са публикувани в САЩ в началото на 19-и век като Книгата на Мормон. Наименованието „мормон” е станало неофициален, но необиден прякор за членовете на Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни.

Вж. Ръководство за стил на писане

Бележка за стил на писане:Когато пишете за Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни, моля използвайте пълното име на Църквата при първото й споменаване. За повече информация как да използвате името на Църквата, моля посетете нашето онлайн ръководство за стил на писане. »Ръководство за стил на писане.