Тема

Многоженство

Както групи, така и отделни хора, практикуващи многоженство в щата Юта и в съседни територии доста често предизвикват объркване сред случайни посетители и новинарски екипи. Полигамистите и техните организации в части от западните Съединени Щати и Канада нямат нищо общо с Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни, въпреки че терминът „мормон” — широко се използва като прякор за светиите от последните дни — като този термин доста често е погрешно използван за многоженците.

Президент Гордън Б. Хинкли прави следното изказване по отношение на многоженството в Църквата по време на октомврийската конференция през 1998 г.: „Искам категорично да кажа, че тази църква няма абсолютно нищо общо с хората, практикуващи многоженство. Те не са членове на тази църква. Повечето от тях и никога не са били членове. Те нарушават гражданския закон. Те знаят, че нарушават закона. Те подлежат на законови наказания. Църквата, разбира се, няма каквато и да е юрисдикция по този въпрос.

Ако някои от нашите членове са хванати да практикуват многоженство, те се отлъчват, което е най-сериозното наказание което Църквата може да наложи. Те не само пряко са нарушили гражданския закон, а престъпили и закона на Църквата. Един от Символите на нашата вяра ни обвързва с това твърдение. Той гласи, „Ние вярваме в това, че сме поданици на крале, президенти, управници и съдии, в подчинението, уважението и подкрепянето на закона (Символът на вярата 1:12)”.

Бележка за стил на писане:Когато пишете за Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни, моля използвайте пълното име на Църквата при първото й споменаване. За повече информация как да използвате името на Църквата, моля посетете нашето онлайн ръководство за стил на писане. »Ръководство за стил на писане.