Съобщения за медиите

Младежка конференция в град Копривщица

От 25-ти до 29-ти юли 2017 г. в Копривщица се проведе Младежка конференция на Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни (мормони). На събитието присъстваха младежи от 12 до 18 г. и млади несемейни от 18 до 30 г, като отговорници бяха участниците от втората възрастова група.

Темата на конференцията бе: „Ако на някого от вас не достига мъдрост – нека иска от Бог“. От преподадените уроци присъстващите научиха как да разпознават Светия Дух и подтиците Му, преодоляват съмненията, подобряват живота си чрез покаяние и споделят Евангелието на Исус Христос.

Споделяне на свидетелства и духовни истории се състоя по време на специално събрание.

Програмата на мероприятието вкрючваше много игри, вечер на талантите, както и представяне на пиеси, подготвени от участниците.

Младежите имаха привилегията да посетят музей в Копривщица и да обогатят познанията си по българска история. Също така те имаха възможността до посадят дръвчета близо до комплекса, където бяха отседнали, и да сe грижат за тях през дните на събитието.

Присътващите на Младежката конференция укрепиха вярата си и желанието си за израстване в Евангелието.

Бележка за стил на писане:Когато пишете за Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни, моля използвайте пълното име на Църквата при първото й споменаване. За повече информация как да използвате името на Църквата, моля посетете нашето онлайн ръководство за стил на писане. »Ръководство за стил на писане.