Съобщения за медиите

Младежка конференция

Конференция за младежи на възраст от 12 до 18 г. от Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни (мормони) се проведе в красивия еко комплекс Руминика близо до град Велинград. Присъстваха 23-ма младежи от цялата страна, които се радваха изключително много на възможността да прекарат едно прекрасно време заедно през дните на събитието.

Програмата на мероприятието включваше разнообразие от  семинари и дейности, целящи да укрепят свидетелствата на участниците и да им помогнат да се опознаят взаимно. Темите на семинарите включваха: интернет ресурси и безопасност, силата на Светия Дух, подготовка за храма (за момичетата) и подготовка за Аароновото свещеничество (за момчетата), Книгата на Мормон – книга с отговори, да намерим себе си във видението на Лехий. Класовете за Книгата на Мормон и видението на Лехий учиха младежите как да четат и размишляват върху светите писания, за да намерят отговори и принципи за себе си.

Младежите също така имаха привилегията да участват в специално събрание, на което можеха да задават въпроси на духовна тема на президента на Българска Софийска мисия – през. Баркли и неговата съпруга – сестра Баркли.

Сред красивата природа се проведе играта „Лов за съкровища”, която помогна на участниците да изградят у себе си важни качества като разчитане на собствените сили и лична подготовка. Проведоха се още много други забавни дейности и игри.

Провелата се конференция представляваше една прекрасна възможност за младежите от България да разберат, че не са сами в усилията си да живеят според Евангелието в един свят, пълен с изкушения и предизвикателства. Духовното окуражаване от събитието усили желанието им да следват Спасителя Исус Христос и промени живота им към по-добро.

Бележка за стил на писане:Когато пишете за Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни, моля използвайте пълното име на Църквата при първото й споменаване. За повече информация как да използвате името на Църквата, моля посетете нашето онлайн ръководство за стил на писане. »Ръководство за стил на писане.