Съобщения за медиите

Младежи светии от последните дни се събират за мини конференция

 

Младежка мини конференция на Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни (мормони) се проведе на 24 март 2018 г. в сградата на клон Пловдив. Участие взеха младежи на възраст 14 - 30 г.

На събитието присъстваха президентът на Българска Софийска мисия Майкъл Барклей и неговата съпруга, както и координаторът на църковната образователна система за България -брат Алцек Алексиев.

Темата на конференцията беше "Мир в Христа". Говорителите споделиха начини за преодоляване на трудностите в живота чрез Евангелието на Исус Христос.

Проведе се образователна игра, основана на Книгата на Мормон, която включваше изпълняването на различни задачи, водещи до намирането на съкровище, символизиращо мирът.

Младежите се насладиха и на забавни отборни игри, между които и морски шах.

Провелата се конференция укрепи свидетелствата за Евангелието на всички присъстващи.

Бележка за стил на писане:Когато пишете за Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни, моля използвайте пълното име на Църквата при първото й споменаване. За повече информация как да използвате името на Църквата, моля посетете нашето онлайн ръководство за стил на писане. »Ръководство за стил на писане.