Съобщения за медиите

Младежи светии от последните дни се дипломират от Семинар и Институт

На 09.06.2018 г. в сградата на клон Пловдив на Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни (мормони) се проведе дипломиране от Семинар и Институт за 2017/2018 учебна година. През нея бе изучавана Книгата на Мормон - още едно свидетелство за Исус Христос.

 

Председателстващ ръководител на събитието бе Красимир Коларов -първи съветник в президентството на Българската/Централно Евразийска Мисия.

Духовно послание на тема "Благословиите на семинарите и институтите" бе изнесено от координатора на образователната система на Църквата за България - Алцек Алексиев. Той също така представи плана за новата учебна година.

Президент Коларов насърчи учениците да бъдат верни и да посещават семинарите и институтите.

Участниците имаха възможността да споделят своите свидетелства за наученото през учебна година.

Програмата включваше забавна игра по Книгата на Мормон, както и други игри.

Бележка за стил на писане:Когато пишете за Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни, моля използвайте пълното име на Църквата при първото й споменаване. За повече информация как да използвате името на Църквата, моля посетете нашето онлайн ръководство за стил на писане. »Ръководство за стил на писане.