Съобщения за медиите

Младежи от България участват в младежка конференция на Църквата в Украйна

  

Осем младежи от България участваха в младежка конференция (18-30 г.) в Буковел, Украйна, организирана от Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни. Конференцията се проведе от 7 до 10 август 2019 г. и на нея присъстваха младежи от Украйна, Беларус, Молдова, Балтийските страни и България.

Темата на събитието беше: „Ако Ме любите, ще пазите Моите заповеди“ (Йоан 14:15).

Участниците бяха разпределени в 10 групи. Ръководителите на групите бяха изключително отдадени на отговорностите си.

В първия ден младежите имаха възможността да се настанят и ориентират. Вечерта завърши с „Хавайска вечер“ и танци.

На 8 август младежите се изкачиха на близката планина и там се насладиха на интересни и забавни игри. Вечерта завърши с „Индийска вечер“.

9 август бе денят на семинарите. Старейшина Бум - съветник в президентството на Област Източна Европа, свидетелства за това как той и съпругата му са били благославяни, когато са спазвали заповедите. Сергей Семенов - директор за семинарите и институтите по религия в Област Източна Европа проведе дискусия за разликата между веселие и радост. Президентът на Мисия Киев Украйна, президент Кумферман, говори за Единението на Исус Христос и как заповедите ни защитават. Старейшина Александър Драчов от седемдесетте свидетелства, че Исус Христос притежава велика сила.

Вечерта на същия ден имаше „Виенски бал“.

През последния ден имаше игра-приключение по сценарий от Новия завет.

Конференцията приключи със събрание за споделяне на свидетелства.

Бележка за стил на писане:Когато пишете за Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни, моля използвайте пълното име на Църквата при първото й споменаване. За повече информация как да използвате името на Църквата, моля посетете нашето онлайн ръководство за стил на писане. »Ръководство за стил на писане.