Нова история

Младежи израстват във вяра и принципи по време на  прекрасната Младежка конференция 2013 г.

В дните от 3 до 6 юли 2013 г., уютно отседнали в с. Соколица, Карлово, участниците учиха повече за принципите на Евангелието на Исус Христос и изградиха силни приятелства помежду си.

Семинарите, включени в програмата, задълбочиха разбиранията на младежите по теми като стойността на поставяне на цели, важността на работата в екип, тяхната божествена природа и компас, който да ги държи в правилната посока. Учебният процес беше съпътстван от много игри, които не само помогнаха младежите да се опознаят по-добре, но и затвърдиха преподаваните им принципи.

В един от дните на конференцията младежите имаха прекрасната възможност да извършат обществена служба като изчистят от боклуци улиците на населеното място, в което бяха отседнали. Те преминаха през селото щастливи и изпълнени с удовлетворение заради свършената работа и добрия пример, който са дали.

Екскурзия до красив водопад беше едно от мероприятията за младите членове на Църквата. Още по-голяма привилегия обаче беше посещението в гр. Карлово на родната къща на Васил Левски, когото почитаме като велик водач и патриот.

Най-голямата благословия на провелата се конференция са приятелствата, които се изградиха между младежите въз основа на общата им вяра в Исус Христос, неговите учения и споделяните високи морални стандарти. При заминаването си мнозина изразиха нетърпението си за следващи подобни събития, когато отново ще могат да бъдат заедно. Няма нищо по-прекрасно от това да видим млади хора, така силно решени да изпълняват волята на нашия Небесен Отец и постоянно търсещи възможности да служат на ближните си.

Бележка за стил на писане:Когато пишете за Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни, моля използвайте пълното име на Църквата при първото й споменаване. За повече информация как да използвате името на Църквата, моля посетете нашето онлайн ръководство за стил на писане. »Ръководство за стил на писане.