Тема

Младежите в Църквата

Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни ръководи обширна програма за младежи чрез организациите Млади мъже и Млади жени. Младежите на възраст 12 до 17 г. се срещат в неделя в часове по религиозно обучение и няколко пъти в месеца за социални дейности, включително проекти за служба, спорт, лагери и танци. На младите мъже и жени също се дават ръководни длъжности в техните организации, чрез които те се обучават на ръководни умения, например поставяне на цели, планиране на групови дейности и решаване на проблеми.

Млади мъже

Достойните момчета се ръкополагат за дякони в Аароновото свещеничество на възраст 12 г. Те преминават в сан учител на възраст 14 г. и в сан свещеник на възраст 16 г. Една от основните отговорности на ръководителите в програмата Млади мъже е да подготви момчетата да поемат отговорностите на свещеничеството и да изградят свидетелства за Исус Христос и Неговото Евангелие.

Отговорностите на младите мъже, които имат свещенически сан, включват приготвяне и раздаване на причастието на членове на Църквата през неделните богослужения, посещаване и обучаване на членове в домовете им и събиране на дарения за бедните.

Организацията на Младите мъже също подготвя момчетата за бъдещите им задължения в техните семейства, в личния им живот и в общността чрез програма наречена „Дълг към Бог”.  Също така Църквата подкрепя и спонсорира скаутска програма за младите мъже в САЩ и Канада.

Млади жени

Целта на програмата Млади жени е да помогне на младите момичета да изградят своите свидетелства за Исус Христос и да научат умения, които да ги подготвят за бъдещите им роли като жени в Църквата и като допринасящи членове на обществото.

Ръководителките на младите жени планират седмични часове в неделя, които обучават младите жени на евангелски принципи и как да ги прилагат във всекидневния живот.

Младите жени участват в програма наречена „Личен напредък”, като си поставят цели за осем ценности: вяра, божествена естество, лично достойнство, знание, избор и отговорност, добри дела, непорочност и добродетелност. Момичетата също научават ценни умения и получават награди чрез програмата за лагеруване на Младите жени.

Бележка за стил на писане:Когато пишете за Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни, моля използвайте пълното име на Църквата при първото й споменаване. За повече информация как да използвате името на Църквата, моля посетете нашето онлайн ръководство за стил на писане. »Ръководство за стил на писане.