Тема

Мисия

Период от време за доброволна служба, обикновено продължаващ от 6 до 24 месеца, по време на който членове на Църквата посвещават цялото си време или част от него в проповядване, отдаване на хуманитарна помощ или друга служба.

Вж. също Мисионерска програма

Бележка за стил на писане:Когато пишете за Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни, моля използвайте пълното име на Църквата при първото й споменаване. За повече информация как да използвате името на Църквата, моля посетете нашето онлайн ръководство за стил на писане. »Ръководство за стил на писане.