Тема

Мисионерска програма

Мисионерската програма на Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни е една от най-познатите й характеристики. Мормонски мисионери могат да бъдат видяни по улиците на стотици големи градове в света, както и в хиляди по-малки селища.

Мисионерската дейност се основава на модела в Новия завет, като мисионерите служат по двама, преподават Евангелието и кръщават повярвалите в името на Исус Христос (вж. например дейността на Петър и Иоан в книгата Деянията на апостолите).

Повече от 50 000 мисионери отслужват мисии за Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни. Повечето от тях са на възраст под 25 г. и служат в почти 350 мисии по света.

Мисионери могат да бъдат несемейни мъже на възраст между 19 и 25 г., несемейни жени на възраст над 21 г. или пенсионирани семейни двойки. Мисионерите работят в мисионерска двойка с друг мисионер от същия пол по време на мисията си, с изключение на семейните двойки, които работят заедно със своя брачен партньор. Несемейните мъже служат мисия за две години, а несемейните жени служат мисия от 18 месеца.

Мисионерите получават своето назначение от централата на Църквата и се изпращат само в страни, където правителствата са разрешили на Църквата да изпълнява дейността си. Мисионерите не избират района на служба и не знаят предварително дали ще бъде нужно да учат чужд език.

Преди да отидат във възложения им район, мисионерите за кратко време посещават един от 17-те центъра за обучение на мисионери по света. Там те се учат как да преподават Евангелието по подреден и ясен начин и, ако е необходимо, започват да изучават езика на хората, на които ще преподават. Най-големият център за подготовка се намира в Прово, Юта, като има центрове и в Аржентина, Бразилия, Чили, Колумбия, Доминиканската република, Англия, Гватемала, Япония, Мексико, Нова Зеландия, Перу, Филипините, Испания и Южна Корея.

Обръщението към мисионерите е „старейшина”, а към мисионерките „сестра”.

Типичният ден на мисионерите започва със събуждане в 6:30 сутринта за лично изучаване на Писанията. Денят се прекарва в проповядване чрез ходене на уговорени срещи, посещаване на домове или срещи с хора на улиците или други обществени места. Мисионерите завършват своя ден към 10:30 вечерта.

В някои части на света мисионери се изпращат само да отслужат хуманитарни или други специализирани мисии. Такива мисионери не проповадват Евангелието.

Мисионерската работа е доброволна. Мисионерите сами заплащат разходите по своите мисии — с изключение на транспортните разходи до и от мястото на служба — и не получават заплащане за своята работа.  

Връзките със семейство и приятели по време на мисията са ограничени до писма и до рядки телефонни разговори със семейството при специални случаи. Докато са на мисия, мисионерите избягват развлечения, забави и други подобни, характерни за тяхната възраст дейности, с цел да се съсредоточат изцяло върху своето служение и преподаване на Евангелието на Исус Христос.

Бележка за стил на писане:Когато пишете за Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни, моля използвайте пълното име на Църквата при първото й споменаване. За повече информация как да използвате името на Църквата, моля посетете нашето онлайн ръководство за стил на писане. »Ръководство за стил на писане.