Съобщения за медиите

Мисионери почистват градинка в столичния район Оборище

Мисионерите работиха заедно с доброволци от обществена организация, която помага България да стане по-добро място. Почистването се извърши на 13 април 2013 г.Почти час и половина мисионерите се трудиха усърдно, за да изпълнят задачата. Почистваха плевелите предимно с ръце и от време на време си помагаха с лопати. След това те споделиха, че за тях това е едно изключително удовлетворяващо преживяване. Освен това те се радват, че са имали възможност да дадат пример, че последователите на Христос не само проповядват ученията му, но и живеят според тях.

 

Бележка за стил на писане:Когато пишете за Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни, моля използвайте пълното име на Църквата при първото й споменаване. За повече информация как да използвате името на Църквата, моля посетете нашето онлайн ръководство за стил на писане. »Ръководство за стил на писане.