Съобщения за медиите

Мини младежка конференция

На 04.03.2017 г. в сградата на Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни (мормони) в град Пловдив се проведе Мини младежка конференция. Младежи на възраст от 14 до 30 г. от цялата страна бяха благословени да се съберат, да се забавляват и да учат заедно.

Програмата на конференцията включваше гледане на духовно послание от президент Нелсън за пълнолетните младежи по света – „Пророци, ръководители и божественият закон“, дискусия върху посланието и споделяне на духовни преживявания, вдъхновяващи истории за мисионерска служба и силни свидетелства.

Събитието не беше лишено и от забавна част. След общ обяд, младежите се отправиха към двора на църковната сграда, за да играят заедно на забавни, но също така и поучителни игри.

Провелата се конференция създаде нови приятелства, укрепи вярата на участниците и ги зареди със сила и енергия до следващото им събиране като „светии от последните дни" в България.

Бележка за стил на писане:Когато пишете за Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни, моля използвайте пълното име на Църквата при първото й споменаване. За повече информация как да използвате името на Църквата, моля посетете нашето онлайн ръководство за стил на писане. »Ръководство за стил на писане.