Тема

Кръщение за мъртвите

Учението за кръщението на мъртвите се споменава в Новия завет (виж 1 Коринтяните 15:29), но основата на учението се базира на съвременно откровение, дадено чрез Джозеф Смит. Като застава като заместник за починал човек — често това е някой от предците му — един член на Църквата може да бъде кръстен в негова полза. Според вярванията на светиите от последните дни, починалият си запазва правото да избира в следващия живот и приемането извършения за него или нея кръщелен обряд отваря пътя за продължаващ напредък. Кръщения за мъртвите се извършват само в храмове.

Бележка за стил на писане:Когато пишете за Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни, моля използвайте пълното име на Църквата при първото й споменаване. За повече информация как да използвате името на Църквата, моля посетете нашето онлайн ръководство за стил на писане. »Ръководство за стил на писане.