Тема

Кръщение

Кръщението в Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни изисква пълно потапяне във вода от човек, който притежава свещеническата власт да кръщава. Това е начинът, по който хората се присъединяват към Църквата. Така кръстените в Църквата хора се изчистват от предишни грехове и биват поставени под завет да живеят според принципите на Евангелието.

Бележка за стил на писане:Когато пишете за Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни, моля използвайте пълното име на Църквата при първото й споменаване. За повече информация как да използвате името на Църквата, моля посетете нашето онлайн ръководство за стил на писане. »Ръководство за стил на писане.