Нова история

Конференция за несемейни младежи 2013 – укрепени за святост и вярност

Всички класове и дейности, включени в програмата, се превеждаха на 4 езика – български, турски, английски и френски. На конференцията с мотото „Застанете на свети места и бъдете непоклатими” младежите можаха да засилят своята решимост да следват правилното и да живеят по-отдадено и свято. Мероприятието помогна на участниците не само да укрепят своите свидетелства, но също така да заздравят стари и изградят нови приятелства помежду си.

 

C цел сближаване и опознаване младежите бяха разделени на групи от по 6-7 души. Всеки участник започваше деня с лична молитва и четене на Светите писания, а след това имаше възможност заедно с другите членове на своята група да изучава различни теми от Евангелието за 45 мин. Всяка група се събираше заедно вечер, за да може всеки да сподели впечатленията си от изминалия ден.

Участниците бяха благословени с присъствието на специални гости на конференцията - служещият като първи съветник в президентството на област Източна Европа през. Бенет и съпругата му сестра Бенет. В специални класове президент и сестра Бенет отговаряха на въпроси на духовна тема, които младежите задаваха. Много от въпросите бяха свързани с това по какъв начин можем да получаваме и разпознаваме напътствия от Светия Дух.

В хода на четиридневното мероприятие се проведоха много часове за изучаване на различни теми от Евангелието. Обучението завърши с посланията на президента на Българска Софийска мисия през. Уилстед и неговата съпруга сестра Уилстед. Сестра Уилстед говори за важността и същността на работата в екип, а през. Уилстед говори за това колко е важно винаги да бъдем на правилното място и да останем верни.

На втория ден от конференцията участниците извършиха служба за с. Соколица. С ръкавици и чували те събираха отпадъци от улиците на населеното място за голямо учудване на някои от неговите жители. Тази дейност помогна на младежите да бъдат докоснати от духа на Христовата служба за ближния.

Вечерта след службата беше отделена за танци, а на следващия ден участниците разполагаха с 2 часа за спортни и развлекателни дейности. През всичките дни на конференцията младежите общуваха помежду си и много се забавляваха.

Вечерта преди деня на заминаването младежите имаха възможността да споделят свидетелствата си. Те разказваха за изпитанията на вярата си, за начина на обръщането си, за това как се чувстваха в момента. Това беше и най-емоционалната част.

Провелата се конференция укрепи свидетелствата на младежите и засили желанието им да застават на свети места и да бъдат верни.

Бележка за стил на писане:Когато пишете за Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни, моля използвайте пълното име на Църквата при първото й споменаване. За повече информация как да използвате името на Църквата, моля посетете нашето онлайн ръководство за стил на писане. »Ръководство за стил на писане.