Съобщения за медиите

Конференция за несемейни младежи

Конференцията за несемейни младежи от 18 до 30 г. на Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни (мормони) се проведе от 3 до 6 август 2016 г. в с. Соколица, общ. Карлово. Тринадесет младежи от седем града в страната имаха привилегията да участват в събитието, организирано с много старание от Младежкия комитет.  Присъстваха също така президентът на Българска Софийска мисия - през. Барклей и неговата съпруга, първият съветник в мисията - през. Кралев и неговата съпруга, и координаторът за Институт и Семинар за страната - брат Алцек Алексиев. Специален гост беше Слава Воробьов - регионален мениджър по семейна история в Киев.

Темата на конференцията тази година бе „ Да бързаме напред с увереност в Христа“. Тя е взета от 20-ти стих в 31-ва глава на книгата 2 Нефи в Книгата на Мормон.

Участниците в събитието бяха разпределени в четири групи, всяка от които се събираше сутрин заедно, за да изучава светите писания. Темите за изучаване на писанията включваха: „ Как да бързаме с увереност в Христа?“ и „Как да устим до края?“.

Програмата на конференцията включваше много и интересни дейности. Сред тях бяха дейността за развитие на нашата семейна история и набиращата все повече популярност дейност Face to face или с други думи „Въпроси и отговори“.

През. Барклей изнесе вдъхновяващо послание, свързано с темата на конференцията„ Да бързаме напред с увереност в Христа“. Той сподели, че ако мислим за винарска преса (на английски press означава изстисквам), при нея е необходим натиск. Вярата ни не може да стои на едно място. Трябва да се упражнява натиск напред.  Трябва да напредваме с увереност в Христа.

По време на специално събрание участниците имаха привилегията да споделят своите свидетелства, с което се укрепиха и вдъхновиха взаимно.

Младежите също така разполагаха и с много свободно време, през което имаха прекрасната възможност да се опознаят и забавляват.

През дните на мероприятието съществуваха и многобройни възможности за мисионерска работа – участниците често  се налагаше да отговарят на въпроси, свързани с Църквата, зададени от любопитните посетители на комплекса, в който бяха настанени.

Това беше едно уникално събитие, от което всички си тръгнаха по–мъдри заради уроците, които научиха, и по–вдъхновени заради Светия Дух, който се чувстваше много силно там.

Бележка за стил на писане:Когато пишете за Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни, моля използвайте пълното име на Църквата при първото й споменаване. За повече информация как да използвате името на Църквата, моля посетете нашето онлайн ръководство за стил на писане. »Ръководство за стил на писане.