Съобщения за медиите

Конференция за несемейни 
 

Конференция за несемейни над 30 г. от Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни (мормони) се проведе в гр. Костенец от 20 до 22 април 2017 г. Присъстваха президентът на Българска Софийска мисия – президент Барклей, и неговата съпруга.

В първия ден от мероприятието участниците имаха прекрасната възможност да научат повече един за друг посредством опознавателни дейности и игри.

Старейшина и сестра Барклей представиха презентация относно своята семейна история. Те споделиха, че в брака има както добри, така и трудни моменти, но съпругът и съпругата трябва заедно да преодоляват предизвикателствата, за да постигнат селестиален брак.

На следващия ден всички участници бяха благословени да изучават заедно светите писания. Темата на изучаването беше "Как да избягваме изкушенията" и всеки имаше възможността да сподели мислите си относно предварително зададен стих за прочит.

По-късно през деня брат Алцек Алексиев представи презентация, напътстваща участниците как трябва да подходят, за да си намерят подходящ брачен партньор.

Този ден беше времето, когато присъстващите имаха удоволствието да се разхождат до известния Костенски водопад сред красивата природа на местността.

Вечерта премина в забава, включваща традиционни танци на различни народи.

На третия ден от събитието президент и сестра Барклей отправиха заключителни бележки, насърчаващи ни да се придържаме към принципите честност и почтеност. Те обещаха, че ще последват големи благословии, ако го правим.

Като завършек участниците имаха привилегията да споделят своите свидетелства за Евангелието и чувствата си относно преживяното пред тези три дни.

Провелата се конференция укрепи вярата на участниците и създаде нови приятелства.

Допълнителни източници

Бележка за стил на писане:Когато пишете за Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни, моля използвайте пълното име на Църквата при първото й споменаване. За повече информация как да използвате името на Църквата, моля посетете нашето онлайн ръководство за стил на писане. »Ръководство за стил на писане.