Тема

Конференция

Събрание, което се провежда периодично, с цел да се ръководят дейностите на Църквата, да се потвърдят назначенията на служителите и да се напътстват и насърчават членовете на Църквата. Конференции се провеждат на ниво район, кол, регион или за общо цялата Църква. Църквата провежда две общи конференции в годината, през април и октомври. Те се провеждат за ползата на всички членове и се ръководят от Първото Президентство на Църквата.

Допълнителни източници

Бележка за стил на писане:Когато пишете за Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни, моля използвайте пълното име на Църквата при първото й споменаване. За повече информация как да използвате името на Църквата, моля посетете нашето онлайн ръководство за стил на писане. »Ръководство за стил на писане.