Mormon Newsroom
Съобщения за медиите

Коледно съобщение на Първото президентство, 2019 г.

Първото президентство на Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни направи следното съобщение за Коледа, 2019 г.:

Мислите за Коледа събуждат както семейни спомени, така и спомени за дарове и служба. В техния център стои истинската причина за Коледа, най-важният от всички други дарове от нашия Небесен Отец. „Защото Бог толкова възлюби света, че даде Своя Единороден Син, за не погине ни един, който вярва в Него“ (Йоан 3:16).

Даваме свидетелство, че Исус Христос, Князът на мира и Светлината на света, действително живее. Хората, които избират да го следват, ще бъдат благословени с радост.

Нека тази Коледа размишляваме върху живота и Единението на Исус Христос. Нека сме близки с тези, които страдат, и да гледаме един на друг като на Божии синове и дъщери и с благодарност оценяваме несравнимия дар на Отца към нас – Неговия Син, Господ Исус Христос.

Първото президентство

        

Бележка за стил на писане:Когато пишете за Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни, моля използвайте пълното име на Църквата при първото й споменаване. За повече информация как да използвате името на Църквата, моля посетете нашето онлайн ръководство за стил на писане. »Ръководство за стил на писане.