Съобщения за медиите

Коледно послание на Първото Президентство 2013г.

Първото Президентство на Църквата на Светиите от последните дни изпраща следното Коледно послание за 2013г.

"Не бойте се, защото, ето, благовестявам ви с голяма радост, която ще бъде за всички хора. Защото днес ви се роди в Давидовия град Спасител, Който е Христос Господ "(Лука 2:10-11). Нека да направим Коледа  време на радост и празник, време да споделим прекрасната истина, че Всемогъщият Бог изпрати Своя Син, Исус Христос, за да изкупи света! Нека радостта от това знание да бъде с всеки от нас, тази Коледа  и през идващата  година. "

Бележка за стил на писане:Когато пишете за Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни, моля използвайте пълното име на Църквата при първото й споменаване. За повече информация как да използвате името на Църквата, моля посетете нашето онлайн ръководство за стил на писане. »Ръководство за стил на писане.