Официално изявление

Коледно послание на Първото Президентство за 2018

                                                   

Първото Президентство на Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни изляза със Коледно послание за 2018 г.

Нашият Спасител, Исус Христос, ни предлага четири несравними дара – способността да обичаме другите, способността да прощаваме, благословията на покаянието и обещанието за вечен живот. Тези четири единствени по рода си дарове ни носят все повече и повече радост, когато ги приемаме и действаме според тях. Те са възможни, тъй като Йехова показа благоволение да дойде на земята като бебето Исус. Той се роди от безсмъртен Отец и смъртна майка. Той се роди във Витлеем при възможно най-скромни обстоятелства. Неговото свято рождение е било предричано от пророци от дните на Адам. Исус Христос е Божият несравним дар – дарът на Отца за всички Негови чеда. Това рождение с радост празнуваме всяка Коледа.

    

                  

Бележка за стил на писане:Когато пишете за Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни, моля използвайте пълното име на Църквата при първото й споменаване. За повече информация как да използвате името на Църквата, моля посетете нашето онлайн ръководство за стил на писане. »Ръководство за стил на писане.