Тема

Кол

Конгрегациите на Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни са организирани на географски принцип и членовете посещават богослужения близо до дома си. Всеки член принадлежи към кол, който е подобен на епархия. Ръководителят на кола се нарича президент на кол.

Думата кол е взета от старозаветен образ, при който „шатрата” или църквата се крепи от поддържащи колове (Вж. Исаия 54:2).

Всеки кол е съставен от няколко по-малки конгрегации, наречени райони или клонове. Обикновено има от 5 до 12 района и клона в един кол. В места, където Църквата е нова, членовете са организирани в окръзи, вместо в колове.

Значителното време и усилие, необходими за администрирането на даден и грижата за нуждите на членовете, се отделят от самите членове. Повечето членове са поканени от местните ръководители да изпълняват определени отговорности. Задълженията включват местно администриране, обучение или служба. Тези отговорности се променят редовно, съобразно нуждите на конгрегацията.

Бележка за стил на писане:Когато пишете за Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни, моля използвайте пълното име на Църквата при първото й споменаване. За повече информация как да използвате името на Църквата, моля посетете нашето онлайн ръководство за стил на писане. »Ръководство за стил на писане.