Тема

Кворумът на дванадесетте апостоли

Един от дванадесетте бил бирник, а други били рибари, които упражнявали дейността си във водите на Галилейското езеро. Когато били призовани да служат, те станали отдадени свидетели пред света за Този, Който ги е призовал.

Такива били дванадесетте главни ученици или “апостоли”, избрани от Исус Христос преди около две хиляди години.

Мъжете, които в наши дни носят тези звания, произлизат от най-различни поприща -- правото, бизнеса, медицината, науката и правото. Когато са били призовани да служат, те също са оставили професиите си, за да служат като пълновременни свидетели на Христос.

Това са членовете на Кворума на дванадесетте апостоли на Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни.

Кворумът на Дванадесетте апостоли в наши дни е организиран през 1835 година и е пример на буквалното възстановяване на църквата, установена от Исус Христос.

Кворумът на дванадесетте апостоли е второто по йерархия председателстващо звено в управлението на Църквата. Неговите членове служат под ръководството на Първото Президентство, като това управляващо тяло се състои от трима мъже—президент и двама съветници.

Освен тяхната главна отговорност -- да бъдат специални свидетели за Христос по целия свят -- апостолите имат и много сериозни административни отговорности. Те се грижат за организираното развитие на световната Църква.

Подобно на своите предшественици от древни времена, които били изпратени по целия свят, апостолите в наши дни пътуват по света, за да укрепват и насърчават членовете на Църквата, да организират нови конгрегации и да ръководят църковните дела. Понякога това се изразява в срещи с държавни ръководители, за да може Църквата да бъде установена по законен начин в още една държава.

Настоящите членове на Кворума на Дванадесетте апостоли са следните:

Президент Бойд К. Пакър

Президент Бойд К. Пакър, президент на Кворума на дванадесетте апостоли на Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни, е отделен в това призование на 3 февруари 2008 г. Преди това е бил действащ президент на Кворума на дванадесетте апостоли от 5 юни, 1994 г. Преди да стане действащ президент, той е служил като член на Кворума на дванадесетте апостоли, ръкоположен за апостол на 9 април 1970 г. Преди това е служил като асистент на Кворума на дванадесетте апостоли в продължение на почти девет години.

По професия той се занимава с образование, като кариерата му включва работа като отговорник по Семинара и Института по религия на Църквата и като член на Административния съвет на Университета Бригъм Йънг.

Учи в Уибър Колидж и в последствие получава бакалавърска и магистърска степен от Университета на Щата Юта. Получава докторска степен по образователна администрация в Университета Бригъм Йънг.

Президент Пакър е роден на 10 септември 1924 г. в Бригъм Сити, щата Юта. Служи като пилот на бомбардировач през Втората световна война в Тихия Океан.

Президент Пакър служи като президент на мисия Ню Инглънд. Той е автор на редица книги и други публикувани творби. Художник е и обича да рисува птици. Женен е за покойната Дона Смит. Родители са на десет деца.

Старейшина Л. Том Пери

Старейшина Л. Том Пери, член на Кворума на дванадесетте апостоли на Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни, е призован на настоящия си пост на 6 април 1974 г., след като е служил като асистент на Дванадесетте от 1972 г.

Службата на старейшина Пери в църквата започва с мисия в северните щати през 1942 г., след която той служи за две години в морската пехота в Тихия Океан. Следващите църковни позиции включват: съветник в епископство в Луистън, щата Айдахо; съветник в колово президенство в Сакраменто, щата Калифорния; висш съветник в кол Ню Йорк и президент на кол Бостън.

Той е роден на 5 август 1922 г. в гр. Лоугън, щата Юта, в семейството на Лесли Томас и Нора Сон Пери. Получава бакалавърска степен по финанси от Университета на Щата Юта през 1949 г., като там работи и над своята магистратура. Професионалната му кариера протича в търговията на дребно като заема позициите вицепрезидент и главен касиер в компании в щатите Айдахо, Калифорния, Ню Йорк и Масачузетс.

На 18 юли 1947 г. сключва брак в храма Лоугън с Вирджиния Лий от Хайд Парк, щата Юта. Тя умира на 14 декември, 1974 г. Те са родители на две дъщери и един син.

Той се жени за Барбара Тейлър на 28 април, 1976 г. в храма Солт Лейк.

Старейшина Ръсел М. Нелсън

Старейшина Ръсел М. Нелсън е призован като член на Кворума на дванадесетте апостоли на Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни на 7 април 1984 г.

Международно признат хирург и изследовател, д-р Нелсън получава бакалавърска и магистърска степен по медицина от Университета на Юта (1945 и 1947г.). Членува в почетни научни общества като Пи Бета Капа и Алфа Омега Алфа. Специализира хирургия в болницата „Масачузетс Дженеръл Хоспитъл” в Бостън и в Университета на Минесота, където и получава своята докторска степен през 1954 година. Той също така получава почетни степени като доктор на науките от Университета Бригъм Йънг през 1970 г., доктор на медицинските науки от Университета на Щата Юта през 1989 г. и доктор на хуманитарните науки от Сноу Колидж през 1994 г.

Неговите професионални изяви включват научноизследователска дейност по хирургия и директор на отдела по хирургическа торакална специализация в университета на Юта, а така също и ръководител на отделението по торакална хирургия в „Ел Ди Ес Хоспитъл” в Солт Лейк Сити.

Като автор на множество публикации и глави в медицински учебници, старейшина Нелсън е изнасял лекции и професионално е пътувал из САЩ и други държави преди да бъде призован като висш ръководител. Връчвани са му множество награди и почести, като някои от тях включват: награда за отличил се възпитаник на Университета на Юта; награда “Златното сърце” от Американската сърдечносъдова асоциация; почетна грамота за международни изяви от Американската сърдечносъдова асоциация; както и наградата “Златната плочка”, връчена от Американската академия на постиженията. Той е награден и с почетни професорски звания от три университета в Китай.

Д-р Нелсън служи като президент на Обществото по сърдечна хирургия, директор на Американския комитет по торакална хирургия, председател на Съвета по сърдечносъдова хирургия към Американската сърдечносъдова асоциация.

Споменат в изданията на „Кой кой е в света”, „Кой кой е в Америка” и „Кой кой е в религията”.

Старейшина Нелсън е заемал различни отговорни длъжности в църквата. Служил е като президент на кол в гр. Боневил от 1964 г. до месец юни на 1971 г., когато е бил призован като общ президент на неделното училище. Преди да бъде призован в Кворума на дванадесетте апостоли, той е служил и като регионален представител отговарящ за района Кърнс на щата Юта. Преди това е служил като регионален представител за университета Бригъм Йънг.

Роден е на 9 септември 1924 г. в семейството на Мариън С. и Една Андерсън Нелсън. Той и съпругата му, покойната Данцел Уайт, са родители на десет деца. Сестра Нелсън умира през месец февруари 2005 г. и през април 2006 г. той сключва брак с Уенди Л. Уотсън.

Старейшина Далин Х. Оукс

Старейшина Далин Х. Оукс служи като член на Кворума на дванадесетте апостоли на Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни от месец май 1984 г.

Роден е в Прово, щата Юта, през 1932 г. Той и покойната му съпруга Джун Диксън Оукс са родители на шест деца. Тя умира на 21 юли 1998 г. На 25 август 2000 г. той сключва повторно брак с Кристън М. Макмейн в храма в Солт Лейк Сити.

Старейшина Оукс се дипломира от Университета Бригъм Йънг през 1954 г. и правния факултет на Университета на Чикаго през 1957 г. Практикува и преподава право в Чикаго. Служи като ректор на Университета Бригъм Йънг от 1971 до 1980 г. и така също работи като съдя във Върховният съд на щата Юта от 1980 до своето оттегляне през 1984 г., за да служи като апостол.

Бил е длъжностно лице или член на различни образователни организации и дружества с нестопанска цел. Той е автор и съавтор на много книги и статии по религиозни и правни въпроси.

Старейшина М. Ръсел Балард

Старейшина М. Ръсел Балард е член на Кворума на дванадесетте апостоли на Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни. Той служи като апостол от 6 октомври 1985 г., като пътува по света, за да напътства членовете и да ръководи делата на световната Църква.

Роден е на 8 октомври 1928 г. в Солт Лейк Сити в семейството на Мелвин Р. и Джералдин Смит Балард. Завършва Университета на Юта.

Като млад отслужва мисия за Църквата в Англия, където е бил съветник в президенството на мисията. Служил е и като епископ два пъти.

През 1974 г. е призован като президент на мисия Канада Торонто, където служи до призоваването му в първия кворум на Седемдесетте през месец април на 1976 г. Като член на Седемдесетте, той ръководи и обучава ръководители в районите, за които отговаря. По-късно служи като член на Президентството на Седемдесетте от февруари 1980 до октомври 1985 г., като отговаря за Кворумите на Седемдесетте на Църквата. Голяма част от неговата служба е съсредоточена върху мисионерската дейност.

Преди да бъде призован като пълновременен църковен ръководител, старейшна Балард е работил в автомобилния бизнес, недвижимото имущество и инвестициите. Служил е в множество църковни и граждански комитети и сдружения.

Жени се за Барбара Боуен в храма Солт Лейк на 28 август 1951 г. Те са родители на двама сина и пет дъщери.

Старейшина Ричард Г. Скот

Ричард Гордън Скот е подкрепен като апостол на Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни на 1 октомври 1988 г. Призован е като член на Първия кворум на Седемдесетте на 2 април 1977 г. и служи като член на същия този кворум от 1 октомври 1983 г. до настоящото му призование.

Роден е на 7 ноември 1928 г. в гр. Покатело, щата Айдахо, в семейството на Кенет Лирой и Мери Уитъл Скот. На пет годишна възраст се премества със семейството си в гр. Вашингтон, където баща му служи в Министерството на земеделието и където по-късно става помощник секретар в същото министерство.

Дипломира се от Университета Джордж Вашингтон със специалност по машинно инжинерство, отслужва пълновременна мисия в Уругвай и завършва магистратурата си по ядрено инжинерство в гр. Оук Ридж, щата Тенеси. От 1953 до 1965 г. старейшина Скот служи в екипа на адмирал Хайман Рикоувър, който ръководи развитието на ядрено гориво за широка гама от крайбрежни и континентални електрически централи. Старейшина Скот получава почетна степен доктор по християнската служба от Университета Бригъм Йънг през 2008 г.

От 1965 до 1969 г. той председателства над мисия Аржентина Север в гр. Кордоба, Аржентина. След завръщането си работи като частен консултант към компании, занимаващи се с ядрена енергетика.

Служил е като регионален представител за районите Уругвай, Парагвай, Северна и Южна Каролина, Вирджиния и гр. Вашингтон, докато е призован в Седемдесетте.

Старейшина Скот обича нашия Небесен Отец, Неговия Възлюбен Син и всички чеда на нашия Отец. Старейшина Скот има най-различни интереси. Изпитва дълбока любов към красотата на природата.

Благословен е с талантлива съпруга, Джанин Уоткинс, с която са свързани в храма Манти на 16 юли 1953 г. Тя умира на 15 май 1995 г. Родители са на седем деца.

Старейшина Робърт Д. Хейлз

Сарейшина Робърт Д. Хейлз е подкрепен като член на Кворума на дванадесетте апостоли на Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни на 2 април 1994 г.

Старейшина Хейлз е призован като висш ръководител на 4 април 1975 г. Той служи като асистент на Кворума на дванадесетте апостоли и по-късно като член на първия кворум на Седемдесетте. Бил е председателстващ епископ на църквата от месец април на 1985 г. до призоваването му в Кворума на дванадесетте апостоли.

Бил е регионален представител в продължение на пет години преди да бъде призован за висш ръководител. Преди това е служил като президент на клон, епископ, висш съветник и съветник на президента на кол. Бил е президент на мисия Лондон Англия в края на 70-те години и е служил като пръв съветник в президентството на неделното училище.

Преди да бъде призован като пълновременен църковен служител, старейшина Хейлз се радва на отличаваща се бизнес кариера, като заема главни позиции в три големи компании от национална важност.

Старейшина Хейлз е роден в Ню Йорк Сити. Дипломира се от Университета на Юта и има получава степен по бизнес администрация от Харвард. Служи в Американските Военновъздушни сили като летец на изтребител.

Женен е за Мери Крандал и имат двама сина.

Старейшина Роналд А. Расбанд

Старейшина Роналд А. Расбанд е обявен за апостол на Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни на 3 октомври 2015 г.

Старейшина Расбанд служи като старши президент в президентството на Седемдесетте, когато е призован в Дванадесетте.

Старейшина Расбанд е призован като старши президент в президентството на Седемдесетте на 4 април 2009 г. Той служи като член на президентството на Седемдесетте от 2005 г. Той е обявен за висш ръководител седемдесетник на Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни на 1 април 2000 г. Служил е като съветник в президентството на област Централна Европа, президент на област Юта Солт Лейк сити и изпълнителен директор на храмовия отдел. Като член на президентството на Седемдесетте той също така е отговарял за област Северна Америка Запад, Северозапад и три области в Юта.

Старейшина Расбанд завършва университета на Юта. През 1995 г. университетът Юта Вали му присъжда почетна докторска степен по бизнес и търговия. През 1976 г. той постъпва в Хънтсмън Контейнър Къмпани като представител продажби, а през 1987 г. е назначен за президент и оперативен заместник-директор в Хънтсмън Кемикъл Корпорейшън.

След като служи и като член на борда на директорите на Хънтсмън Кемикъл Корпорейшън, през 1996 г. той напуска, за да служи като президент на мисия в Ню Йорк.

Старейшина Расбанд е имал много призования в Църквата, включително пълновременен мисионер в мисия Източни щати (1970 – 1972), ръководител на мисионерите на Храмовия площад, епископ и член на комитета по отбелязването на сто и петдесетата годишнина на Църквата. Той е президент на мисия Ню Йорк Ню Йорк Север от 1996 до 1999 г.

Старейшина Расбанд е роден в Солт Лейк Сити, Юта през 1951 г. Сключва брак с Мелани Туичъл през 1973 г. Те са родители на пет деца и имат двадесет и двама внуци.

Старейшина Джефри Р. Холанд

Старейшина Джефри Р. Холанд е ръкоположен като член на Кворума на дванадесетте апостоли на Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни на 23 юни 1994 г. До момента на своето призование старейшина Холанд служи като член на Първия кворум на Седемдесетте като в тази длъжност е призован на 1 април 1989 г.

От 1980 г. до призоваването му като висш ръководител през 1989 г. Джефри Р. Холанд служи като деветият ректор на Университета Бригъм Йънг в гр. Прово, щата Юта. Той е бивш специален пълномощник по образованието на Църквата и декан на факултета по религиозно образование в Университета Бригъм Йънг.

Бил е водещ ученик и отличаващ се атлет както в гимназията, така и в колежа „Дикси” в родния му гр. Сейнт Джордж, щата Юта. Получава първо бакалавърска, а по-късно и с магистърска степен по английски език и религиозни науки от Университета Бригъм Йънг. От Университета Йейл получава магистърска и докторска степен по американистика.

Старейшина Холанд е много деен в образователното поприще преди да бъде призован като пълновременен служител на Църквата. Служи като президент на Американската асоциация на ректори на независими колежи и университети (AAPICU), в борда на Националната асоциация на независимите колежи и университети (NAICU) и като член на комисията на президента на Националната асоциация по университетски спортове (NCAA). За своята работа за подобряване на разбирателството между християни и евреи му е била връчена наградата „Пламъкът на свободата” от Anti-Defamation League of B'Nai B'rith. Служил е в управителния съвет на множество граждански и бизнес организации и е награден с наградата “Заслужил орлов скаут” от Бойскаути на Америка. Автор е на осем книги, една от които е написал заедно със съпругата си Патриша.

Старейшина Холанд е роден на 3 декември 1940 година в семейството на Франк Д. и Алис Бентли Холанд. През 1963 г. той сключва брак с Патриша Тери. Те са родители на три деца.

Старейшина Дейвид А. Беднар

Дейвид А. Беднар е ръкоположен и отделен като член на Кворума на дванадесетте апостоли на Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни на 7 октомври 2004 г. Преди да бъде призован в Кворума на Дванадесетте, старейшина Беднар е служил като областен седемдесетник, областен ръководител седемдесетник, регионален представител, два пъти като президент на кол и като епископ.

Старейшина Беднар е роден на 15 юни 1952 г. в гр. Оуклънд, Калифорния. Отслужва пълновременна мисия в Южна Германия и след това учи в Университета Бригъм Йънг, откъдето получава бакалавърска и магистърска степен. Също така получава докторска степен по организационно поведение от Университета Пърдю.

След завършване на образованието си, старейшина Беднар преподава като професор по бизнес мениджмънт в Университета Тексас Тек и Университета на Арканзас. След това служи като ректор на Университета Бригъм Йънг–Айдахо (по-рано познат като Рикс Колидж) от 1997 до 2004 г.

Старейшина Беднар сключва брак със Сюзън Кай Робинсън в храма Солт Лейк на 20 март 1975 г.; те са родители на трима сина.

Старейшина Куентин Л. Кук

Старейшина Куентин Л. Кук е подкрепен като член на Кворума на Дванадесетте апостоли на Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни на 6 октомври 2007 г. Призован е като висш ръководител през април 1996 г., като преди това е служил във Втория кворум, Първия кворум и Президентството на Седемдесетте.

Като седемдесетник е служил в областното президентство във Филипините, като президент на областите Тихоокеански острови и Северна Америка Северозапад и като изпълнителен директор на Мисионерския отдел.

Когато е призован като висш ръководител на Църквата, той е вицепрезидент на Sutter Health System. Преди това е президент и главен изпълнителен чиновник на Калифорнийската здравна система. Преди тези длъжности е бизнес адвокат и ръководещ партньор на адвокатската кантора в Сан Франциско. Бил е член на управителните съвети на няколко организации с нестопанска цел.

В църквата е служил като епископ, колов президент и съветник в кол Сан Франциско Калифорния. Също така е бил регионален представител и областен ръководител в област Северна Америка Запад. Като млад е служил като мисионер в Британската мисия.

Роден е в гр. Лоугън, щата Юта и получава бакалавърска степен по политически науки от Университета на Щата Юта и докторска степен по право от Университета Станфорд.

Сключва брак с Мери Гади на 30 ноември 1962 г. Те са родители на три деца.

[заглавие] Старейшина Куентин Л. Кук от Кворума на Дванадесетте апостоли

Старейшина Д. Тод Кристоферсън

Старейшина Д. Тод Кристоферсън е призован в Кворума на дванадесетте апостоли на Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни на 5 април 2008 г. По време на неговото призоваване той служи в Президентството на Седемдесетте.

По времето на своята служба в Президентството на Седемдесетте, старейшина Кристоферсън отговаря за области Северна Америка Запад, Северозапад и Югоизток на Църквата. Също така той служи като изпълнителен директор на Отдела по семейна и църковна история. Преди това служи като президент на област Мексико Юг на Църквата, като живее в Мексико Сити.

Преди да бъде призован да служи като пълновременен висш ръководител на Църквата, старейшина Кристофърсън е главен съветник на NationsBank Corporation (понастоящем Bank of America) в гр. Шарлът, щата Северна Каролина. Преди това е главен вицепрезидент и съветник на Commerce Union Bank of Tennessee в гр. Нашвил, където е играл активна роля в обществените дела и междурелигиозни организации. След като е работил като правен чиновник на американския областен съдя Джон Д. Сирика (1972-1974), от 1975 до 1980 г. старейшина Кристоферсън работи като адвокат в гр. Вашингтон. Областен съдя Джон Д. Сирика (1972-1974).

Роден е в гр. Плезънт Гроув, щата Юта и е завършил гимназия в Ню Джърси. Получава бакалавърска степен от Университета Бригъм Йънг, където е избран като стипендиант на фонда „Едуин С. Хинкли” и получава степен по право в Университета Дюк.

Редом с други призования, той служи като регионален представител, колов президент и епископ. Като млад служи на мисия в Аржентина.

Старейшина Кристоферсън и съпругата му Катрин Джейкъб Кристофърсън са родители на пет деца.

[заглавие] Старейшина Д. Тод Кристоферсън от Кворума на дванадесетте апостоли.

Старейшина Нийл Л. Андерсън

Старейшина Нийл Линдън Андерсън е призован като апостол на Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни на 4 април 2009 г.

Старейшина Андерсън е служил като старши член на Президентството на Седемдесетте преди да бъде призован в Кворума на дванадесетте. Получава призованието за член в Първия кворум на Седемдесетте през април на 1993 г., когато е на 41 години. Преди това ръководи църковните дела в Южна Бразилия и отново като член на областно президенство ръководи църквата в Западна Европа. Също така е помагал и в ръководенето на църковните дела в Мексико и Централна Америка. Освен това ръководи аудиовизуалните продукции на Църквата, включително заснемането на филма The Testaments of One Fold and One Shepherd, и направлява изграждането на съоръженията за радио и телевизионни излъчвания в Центъра за конференции в качеството си на изпълнителен директор на Аудиовизуалния отдел на Църквата. Освен родния си английски език, той говори френски, португалски и испански.

Преди да бъде призован като висш ръководител, старейшина Андерсън служи като президент на мисия Франция Бордо и като президент на кол Тампа Флорида.

Старейшина Андерсън е роден в гр. Лоугън, щата Юта и е отраснал в гр. Покатело, щата Айдахо в една ферма, изпълнявайки „от сутрин до вечер с типичните селскостопански задачи”. В гимназията се отличава в ученическото ръководство, служейки като ръководител на Idaho Boys State.

Дипломира се от Университета Бригъм Йънг, където е бил стипендиант на фонда „Хинкли”, и получава магистърска степен по бизнес администрация от Университета Харвард. След завършване на образованието си, той се заселва в гр. Тампа, щата Флорида, където се занимава с реклама, недвижимо имущество и здравеопазване.

Старейшина Андерсън и съпругата му Кати Уилямс Андерсън са родители на четири деца.

Старейшина Гари Е. Стивънсън

Старейшина Гари Е. Стивънсън е обявен за апостол на Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни на 3 октомври 2015 г.

В момента на призоваването си служи като председателстващ епископ на Църквата от март 2012 г., а преди това от 2008 г. служи в първия кворум на Седемдесетте.

Старейшина Стивънсън казва, че е прекарал по-голямата част от живота си наблюдавайки важната работа на епископите по света. Той казва за баща си: „Той беше епископът от младежките ми години и службата му оказа дълбоко влияние върху мен“.

Често бащата на старейшина Стивънсън го кани заедно да посещават някои от над 30-те вдовици в техния район. Той научава от своя баща, епископ Стивънсън, уроци как да служи подобно на Христос и да се грижи за нуждаещите се. Той казва, че тези уроци са му помагали много в призованието му като председателстващ епископ на Църквата.

Той казва: „Епископите на Църквата наистина са моите герои. Всеки ден те имат толкова голямо влияние върху членовете на Църквата, особено върху децата, младите мъже и младите жени“.

Роден на 6 август 1955 г., с родители Евън Н. и Вера Джийн Стивънсън, които са потомци на пионери, старейшина Стивънсън израства в Кеш Вали, Юта. Като млад мъж той приема призование да отслужи мисия в Япония. В резултат на тази служба в старейшина Стивънсън се поражда продължаваща през целия му живот любов както към Азия, така и към това да споделя Евангелието.

След като се връща от мисия, той се записва в Щатския Университет на Юта. Там се запознава с Леса Джийн Хигли (и е моментално запленен от нея). Те сключват брак през април 1979 г. в храма Айдахо Фолс. Семейство Стивънсън имат четири сина. Докато учи в университета в Юта, старейшина Стивънсън получава степен по бизнес администрация. По-късно той е един от основателите на компания за производство на тренировъчно оборудване и служи като президент.

Той е имал различни призования в Църквата, включително съветник в президентство на кол, епископ и президент на мисия Япония Нагоя (2004 – 2007). Той е призован като висш ръководител седемдесетник през 2008 г. и служи като съветник и президент в област Азия Север.

Старейшина Дейл Г. Ренлънд

Старейшина Дейл Г. Ренлънд е обявен за апостол на Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни на 3 октомври 2015 г.

Старейшина Ренлънд служи като висш ръководител седемдесетник от април 2009 г., преди да бъде призован в Кворума на дванадесетте. Преди това е служил в президентството на област Африка Югоизток.

След като получава бакалавърска степен и след това докторска степен по медицина от Университета на Юта, старейшина Ренлънд получава допълнително медицинско и научноизследователско обучение в болница Джонс Хопкинс. Той е преподавател по медицина в Университета на Юта и медицински директор на програмата за сърдечни трансплантации към болниците по трансплантации на Юта (БТУ).

Старейшина Ренлънд е служил в много призования в Църквата, включително пълновременен мисионер в Швеция, президент на кол, епископ и областен седемдесетник.

Старейшина Ренлънд е роден в Солт Лейк Сити, Юта през ноември 1952 г. Сключва брак с Рут Лайбърт през 1977 г. Те имат една дъщеря.

Бележка за стил на писане:Когато пишете за Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни, моля използвайте пълното име на Църквата при първото й споменаване. За повече информация как да използвате името на Църквата, моля посетете нашето онлайн ръководство за стил на писане. »Ръководство за стил на писане.