Mormon Newsroom
Съобщения за медиите

Как COVID-19 ще засегне центровете за обучение на мисионери

От 16 март 2020 г. всички мисионери, които по план трябва да постъпят в центровете за обучение на мисионери в Прово, Юта или в Престън, Англия, ще бъдат обучавани дистанционно чрез видео конференции.

Първото президентство и Кворумът на дванадесетте апостоли на Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни изпратиха следното писмо на 11 март 2020 г., сряда, до членовете на Църквата по целия свят. Старшите ръководители обявиха значителна промяна при службата в центровете за обучение на мисионери в Прово, Юта и Престън, Англия. (Вж. също другите две писма от Първото президентство, изпратени в сряда, които засягат важни промени във формата на общата конференция през април 2020 г. и ограниченията при други големи събирания на членове.)

Скъпи братя и сестри,

Полагането на грижи за здравето и безопасността на нашите мисионери и онези, с които те желаят да се срещат, е важно за Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни. Съветвахме се с правителствени, църковни и медицински ръководители по целия свят във връзка с разпространението на COVID-19. С молитва обмислихме това обстоятелство и предприемаме допълнителни стъпки в центровете за подготовка на мисионери, за да защитим мисионерите и да предотвратим възможното разпространение на вируса.

От 16 март 2020 г. всички мисионери, които по план трябва да постъпят в центровете за обучение за мисионери в Прово, Юта или в Престън, Англия, ще бъдат обучавани дистанционно чрез видео конференции. Другите центрове за обучение на мисионери ще продължат да функционират както обикновено, но няма да приемат никакви мисионери от региони, в които правителствените служители ограничават дейностите. Мисионерите от тези области също ще бъдат обучавани чрез видео конференции.

Считаме, че тази временна виртуална програма за обучение ще помогне, за да се подготвят мисионерите за мисионерското поле, като същевременно се сведат до минимум рисковете, свързани със заразни болести.

С наближаването на датата за започване на тяхната мисия, всички мисионери ще получат конкретни указания относно продължителността на обучението, разписанията и другите детайли. След като мисионерите приключат онлайн обучението си, ще отпътуват директно до своята мисия.

Ще продължим да следим как се развиват обстоятелствата и ще правим всички необходими по-нататъшни корекции.

Обичаме нашите мисионери и техните семейства и сме благодарни за тяхната готовност да служат на Господ. Надяваме се, че те ще се възползват от тази уникална възможност за обучение, за да се подготвят за един прекрасен период на служба, подобна на тази на Христос.

Искрено ваши,

Първото президентство и Кворума на дванадесетте апостоли

Бележка за стил на писане:Когато пишете за Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни, моля използвайте пълното име на Църквата при първото й споменаване. За повече информация как да използвате името на Църквата, моля посетете нашето онлайн ръководство за стил на писане. »Ръководство за стил на писане.