Mormon Newsroom
Съобщения за медиите

Какво представлява новият Общ наръчник с инструкции за ръководители и членове на Църквата

Всички конгрегации могат да адаптират принципите, залегнали в наръчника, спрямо нуждите си

Новият наръчник за ръководители и членове на Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни (за пръв път обявен през януари) сега е наличен на английски език онлайн, както и в приложението Gospel Library. Девет от 38-те глави са изцяло пренаписани, а един раздел на една от главите е обновен. Прочетете по-долу обобщението на промените. Също така, погледнете по-долу списъка с често задаваните въпроси.

Общ наръчник с инструкции: да служим в Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни замества както Наръчник 1 (за президенти на кол и епископи), така и Наръчник 2 (за всички останали ръководители). Новият наръчник (наличен само в дигитален формат, с няколко изключения за определени области) е достъпен за всички и редовно ще бъде обновяван, за да има нужната гъвкавост и да помага на хиляди ръководители по света да адаптират с любяща загриженост разнообразните програми, правила и процедури на Църквата към своите обстоятелства.

В издадената днес версия близо 80% от съдържанието е прехвърлено от досегашните наръчници и е преподредено в нова организираща структура. Защо само девет глави са пренаписани? След промените от 2019 г., направени в няколко важни глави, ръководителите на Църквата решиха да ускорят създаването на един нов наръчник с изчерпателна информация, вместо да обновяват старите източници.

Първоначалният ни план бе изцяло да пренапишем наръчника и после той да бъде преведен. Преценихме, че датата за публикацията му ще е около 2022 г. – каза старейшина Антъни Д. Перкинз, изпълнителен директор на отдела за планиране и одобрение на материалите за публикуване в Църквата, който отговаря за създаването на наръчника. – Обаче, когато тези първи глави бяха готови, Първото президентство и (Кворумът на) дванадесетте почувстваха, че обновленията са достатъчно важни и могат да бъдат публикувани възможно най-скоро“.

Църквата на Исус Христос вярва, че пророците и апостолите продължават да получават откровение.

А това накратко означава, че Църквата е истинна и жива. Тя може да се променя – каза старейшина Пъркинз. – Това да разполагаме с наръчник, който се разпространява основно дигитално, ни позволява да го обновяваме, когато бъде получено ново откровение, докато Църквата продължава в нови посоки като част от нейния растеж по света.

 

Много жени и мъже светии от последните дни не бяха запознати с предишните наръчници на Църквата, особено Наръчник 1. Всяка от обновените глави, налични днес, е основана на принцип и има широко приложение за всички членове на Църквата.

Толкова е важно членовете да разбират, както мъжете, така и жените, че Бог ни дава Своята сила, за да можем да вършим нещата, които Той ни е помолил – каза сестра Рейна И. Абурто от общото президентство на Обществото за взаимопомощ, която е участвала при създаването на новия наръчник. – А Той също така ни е делегирал власт, за да можем да получаваме откровения и да разчитаме на Неговата помощ и напътствие през цялото време“.

Деветте обновени глави (всички 38 ще бъдат преработени до 2021 г.) отразяват един нов тон и подход при написването, обмисляни от няколко години.

Ако разгледате еволюцията на наръчника през последните сто години, той се развива от текст, отразяващ административни процедури към текст, описващ служението – каза старейшина Пъркинз. – Имаме предвид, че предишните наръчници бяха един вид създадени за големи единици, да речем като Алпайн, щата Юта, а ние се нуждаем от наръчник, който може да бъде прилаган и в най-малките единици“.

Сестра Абурто, родена в Никарагуа и част от комисия, която редовно се събира, за да преглежда всяка дума в наръчника, казва, че този тон на текста, характеризиращ служението, ще помогне на различните ръководители по-добре да разбират и прилагат неговите принципи. Тя каза, че нейният опит като професионален преводач ѝ е бил изключително полезен в този процес.

Опитвах се да намирам места, в които преводът (от английски на испански) може да е сложен и труден – каза тя. – Опитвах се да се постарая езикът да е ясен, за да може, когато бъде преведен, преводът да отразява истинския смисъл“.

Наръчникът ще бъде преведен възможно най-скоро на 51 езика. Църковните ръководители в конгрегациите, които не са англоговорящи, трябва да използват стария наръчник, докато не бъде налична на техния език новата версия.

Друг плюс на основно дигиталния формат на наръчника е, че той е подходящ за различни техники на изучаване.

Някои хора се учат, като четат, други – като гледат – казва старейшина Пъркинз. – Затова наръчникът има включени видео материали, които показват как се прави нещо конкретно“.

По-долу може да видите обобщение на новото съдържание на наръчника. Също така, погледнете списъка на често задаваните въпроси по-долу.

Обобщение на деветте пренаписани глави

1: Божият план и вашата роля в делото на спасение и възвисяване

Тази глава е нова и помага на светиите от последните дни да разберат Божия план на щастие, делото на спасение и възвисяване (организационната рамка за Общия наръчник) и целта на Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни.

2: Оказване на подкрепа към отделните членове и семействата в делото на спасение и възвисяване

Светиите биват учени относно ролята на семейството в Божия план, централната роля на дома в делото на спасение и възвисяване и връзката между дома и Църквата.

3: Принципи на свещеничеството

Ръководителите и членовете научават за това какво представлява свещеничеството, откъде идва то и как действа и благославя живота на хората. Това включва истината, че всички светии от последните дни, независимо от своя пол или назначение в Църквата, използват делегирана свещеническа власт, когато им биват давани официални възможности за служба в техните конгрегации. „Всички членове на Църквата, които спазват сключените завети – жени, мъже и деца – са благославяни с Божията свещеническа власт в домовете си, за да укрепват себе си и семействата си“ – се казва в заключението на главата.

4: Как се ръководи в Църквата на Исус Христос

Членовете биват учени на принципи на ръководене, подобни на начина, по който е ръководил Христос, включително на това как да се подготвят духовно, да се съветват заедно и да създават усещане за единство между членовете в конгрегацията, както и на важността на делегирането.

15: Семинар и Институт по религия

В тази глава се описва програмата Семинар на Църквата (религиозно образование за тийнейджъри) и Институт (религиозно образование за светии от последните дни на възраст от 18 до 30 г.). Тя също така насочва читателите към CES.ChurchofJesusChrist.org за повече информация относно основните и средните училища на Църквата, BYU–Pathway Worldwide и институтите за висше образование на Църквата.

18: Обреди и благословии на свещеничеството

Тази глава включва линкове към източници и образователни видео материали, които показват как да се извършват много от свещеническите ритуали в Църквата. С течение на времето ще бъдат добавяни още видео материали.

32: Покаяние и съвети относно членството в Църквата

В тази глава (досега известна като “Church Discipline”) има значителни редакции. Тя представя състоящ се от последователни стъпки подход, включващ основни решения и действия, които са необходими, за да може ръководителите да помагат на хората да се покаят за сериозно прегрешение. В главата също се набляга на това как да се защитят останалите от хора, които представляват физическа или духовна заплаха.

Променена е част от терминологията. Дисциплинарните съвети сега се наричат „съвети относно членството в Църквата“. Както и досега, тези съвети са израз на любов, надежда и загриженост, предвидени да помогнат на светии от последните дни да преминат през своя процес на покаяние. Също, вместо да бъдат „лишавани от пълноправно членство“, на членовете се дават „официални ограничения по отношение на членството“. А „отлъчването“ сега е наречено „преустановяване на членство“.

Идеята зад тези промени по отношение на термините е да се уверим, че разбираме, че когато направим грешка в живота си, Господ винаги протяга милостивите Си ръце“ – казва сестра Абурто.

36: Създаване, промени и наименоване на нови единици

Тази глава предоставя указания относно създаването и промените в колове, райони и клонове.

37: Колове, райони и клонове, създадени за специфична група членове

Тук ръководители и членове научават параметрите за създаването на колове, райони и клонове, предвидени за конкретни групи от членове. Тези единици може да са създадени за хора, които говорят конкретен език, студенти, несемейни, живеят в старчески дом или са в други уникални обстоятелства.

Обновен раздел

38.6: Църковни правила и указания

Тук са описани църковните правила и процедури по разнообразни свързани с морала теми. Някои правила са нови, други са обновени, а някои може да бъдат обновявани в бъдеще. Тези правила включват аборт, насилие, изкуствена инсеминация, предпазване от забременяване, детска порнография, кръвосмешение, забременяване ин-витро, еднополов брак, сексуално образование, сексуално насилие, несемейни бъдещи родители, даряване на сперма, самоубийство, хирургична намеса, водеща до стерилитет, сурогатно майчинство и нов раздел за лица, които се определят като трансджендър. Във връзка с това, материали от интернет страницата Мормони и гейове са преместени в нов раздел на ChurchofJesusChrist.org, с нов URL. Наличен е и нов раздел на ChurchofJesusChrist.org за лица, които са трансджендър.

Има известен брой правила относно въпроси от морално естество, които сега сме написали, отразяващи становището на Първото президентство и (Кворума) на дванадесетте – каза старейшина Пъркинз. – Едно от тези нови правила се отнася за лица, които се определят като трансджендър. Причината за добавянето на това правило е нарастващият брой въпроси от епископи и президенти на кол, гласящи: „Какво може да прави лице, което е трансджендър? Какви са указанията?“ Това правило гласи, че всички са добре дошли да присъстват на нашите събрания и че следва да създаваме топла и приветстваща среда за всички хора, в това число и лица, които се определят като трансджендър. Същевременно, правилото пояснява, че някои неща в Църквата са предвидени за конкретни полове“.

Църковните ръководители ще продължат да преглеждат и обновяват правилата и указанията в наръчника, когато е необходимо.

Често задавани въпроси за Общия наръчник с инструкции

Цел на Общия наръчник с инструкции

Каква е целта на новия наръчник с инструкции и как се постига тя?

Общият наръчник с инструкции е помощен източник за хората, които служат доброволно като ръководители в Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни. Основната му цел е да се опростят указанията за ръководене и служба в Църквата и по този начин да се помага на всички Божии чеда да дойдат при Христос и да получат Неговите обещани благословии.

Ръководните принципи на Общия наръчник с инструкции са: (1) улесняване на възможността за адаптиране по света; (2) използване на тон, вдъхновяващ служението; (3) предоставяне на подкрепа за учене, като например изображения и таблици; (4) предоставяне на достъп на повече групи лица и (5) подкрепяне на начин на мислене, свързан с получаване на откровения.

Защо Църквата е решила да публикува нов наръчник с инструкции?

Идеята за създаване на нов Общ наръчник с инструкции идва преди няколко години. Първото Президентство и Кворумът на дванадесетте апостоли чувстват, че Наръчник 1 и Наръчник 2 биха могли да бъдат подобрени, за да могат да отговорят по-добре на непрекъснатия растеж на Църквата в световен мащаб.

През 2016 г. Първото президентство одобрява създаването на „опростен наръчник“ за по-малки единици.

През 2017 г. Първото президентство дава указания да бъде проведено световно проучване относно това как един обновен наръчник с инструкции би могъл по-добре да отговаря на нуждите на Църквата навсякъде по света.

През 2018 г. Първото президентство дава указания да се обединят и опростят наръчниците в един том, който да служи на Църквата по целия свят.

По какъв начин новият наръчник с инструкции отговаря по-добре на нуждите на една Църква, разпростираща се по целия свят?

Много църковни единици по света не разполагат с ресурсите, за да функционират някои църковни програми, които съществуват в по-големите църковни единици. Предишните наръчници с инструкции бяха написани основно за по-големи единици, често създавайки по този начин затруднения за ръководителите на единици с по-малки ресурси.

Новият Общ наръчник с инструкции обръща този подход. Той набляга на основните програми за всяка единица в Църквата. След това предоставя възможности за адаптиране, въз основата на местните нужди и наличните ресурси. Този подход помага на ръководителите по света да адаптират църковните програми, когато това е необходимо.

Друга причина за това, че Общият наръчник с инструкции може да бъде адаптиран лесно във всички единици по света, е фактът, че той се основава на принципи. Когато създаваме връзка между ръководителите и Спасителя и ги насочваме към истинни принципи, те ще могат да служат по възможно най-добрия начин, за да посрещат местните нужди.

Както президент Хенри Б. Айринг наскоро подчерта, Църквата се стреми „да бъде достатъчно опростена, за да служи на нашите членове, покривайки техните потребности. Това е простотата, към която се стремим“ (цитирайки Спенсър У. Кимбъл, “Living the Gospel in the Home,” Ensign, May 1978, 101).

Използване на Общия наръчник с инструкции

В миналото Наръчник 1 бе наличен само за президентства на кол, епископства и някои други свещенически ръководители. Повечето мъже и жени светии от последните дни нямаха достъп. Как им помага този нов наръчник с инструкции?

Наръчник 1 съдържаше подробни административни указания, които бяха специално за президентствата на кол и за епископствата. Първото Президентство и Кворумът на дванадесетте апостоли наскоро прецениха, че за всички членове ще е добре да имат достъп до тази информация.

Защо този наръчник е на разположение не само на всички членове, но и на обществеността?

Църковните ръководители считат, че е ценно да позволяваме на онези, които не са членове, да виждат как функционира Църквата на Исус Христос в последните дни.

Структура на Общия наръчник с инструкции

Защо сега имаме само един наръчник с инструкции, вместо два?

 • Така се намалява повтаряемостта на материали.

 • Дава се достъп на всички до едни и същи материали.

 • По този начин главите са организирани с фокус върху делото на спасение и възвисяване.

 • По-лесно се намира информация, защото тя е в един том.

 • Делото на Църквата е обхванато в един набор от указания.

Съсредоточен ли е новият наръчник с инструкции върху някой принцип или идея?

Той е организиран с фокус върху делото на спасението и възвисяването, което е обяснено в глава 1: „Божият план и вашата роля в делото на спасение и възвисяване“

Има ли нещо от Наръчник 1, което да не е включено в Общия наръчник с инструкции?

Не. Всичко е налично за всички читатели.

Преработени глави в Общия наръчник с инструкции

Кои глави са нови в това първо издание?

 • Глава 1: „Божият план и вашата роля в делото на спасение и възвисяване“

 • Глава 2: „Оказване на подкрепа към отделните членове и семействата в делото на спасение и възвисяване“

 • Глава 3: „Принципи на свещеничеството“

 • Глава 4: „Как се ръководи в Църквата на Исус Христос“

 • Глава 15: „Семинар и Институт по религия“

 • Глава 18: „Обреди и благословии на свещеничеството“

 • Глава 32: „Покаяние и съвети относно членството в Църквата“ (както и правила, които подкрепят тази глава, намиращи се в 38.6: „Правила при проблеми от морално естество“)

 • Глава 36: „Създаване, промени и наименоване на нови единици“

 • Глава 37: „Колове, райони и клонове, създадени за специфична група членове“

Защо само девет от 38 глави ще бъдат налични на 19 февруари?

Когато миналата година бяха приключени няколко важни глави от новия Общ наръчник с инструкции, църковните ръководители почувстваха, че те трябва да бъдат публикувани сега, а не да се изчака, докато бъдат готови и всички останали глави. Църквата следва същия този модел на „прогресивно публикуване“ при новопреведени Писания. Откъси от Писанията биват публикувани, когато бъдат преведени, а не се чака, докато бъде завършен целия материал.

Кои от деветте глави, които са налични на 19 февруари, съдържат значителни промени?

Всички девет глави са по-лесни за четене. Намалено е количеството текст навсякъде, където това е възможно. Всички нови глави съдържат и важни промени в текста си. Най-значителните промени са в следните глави:

 • Глава 1: „Божият план и вашата роля в делото на спасение и възвисяване“ е нова. Тя обяснява връзката между (1) плана на Бог за щастието на Неговите чеда, (2) нашата възможност да участваме в Неговото дело на спасение и възвисяване и (3) целите на Църквата. Минали издания на наръчниците с инструкции говореха за „мисията на Църквата, състояща се от три цели“ и „божествено постановени отговорности“. В тази глава се надгражда над тези принципи, за да се очертаят четирите аспекта на Божието дело с по-голяма яснота и повече подробности:

  • Живот според Евангелието на Исус Христос

  • Оказване на грижа за нуждаещите се

  • Покана към всички да приемат Евангелието

  • Свързване на семействата за вечността

Тези четири аспекта на Божието дело предоставят организационната структура на наръчника с инструкции. Когато е приложимо, отделните глави са организирани съгласно тази структура.

 • Глава 3: В „Принципи на свещеничеството“ учим за основополагащи истини за свещеничеството, включително и скорошни учения от Първото президентство и Кворума на дванадесетте апостоли относно това как както жените, така и мъжете могат да упражняват делегирана свещеническа власт в своите призования и назначения.

 • Глава 18: „Обреди и благословии на свещеничеството“ включва полезни линкове и обучителни видео материали, които показват как да се извършват обреди и как се дават благословии. Скоро ще бъдат добавени още видео материали.

 • Глава 32: „Покаяние и съвети относно членството в Църквата“ е значителна редакция на главата “Church Discipline” от Наръчник 1.


 

При създаването на този наръчник се поставиха седем цели:

 1. Да се използва подход и тон, насърчаващи служението. Например, „дисциплинарните съвети“ сега се наричат „съвети относно членството в Църквата“. Вместо „лишаване от пълноправно членство“ сега се използва терминът „официални ограничения по отношение на членството“. Вместо „отлъчване“ сега се използва „преустановяване на членството“. На епископите и президентите на кол са дадени указания за това как със състрадание да помагат на членовете, докато се покайват за сериозни прегрешения.

 2. Обръща се повече внимание на това да опазваме другите, когато някой човек представлява физическа или духовна заплаха.

 3. Подобрява се структурата, за да може главата и включените в нея процедури да бъдат следвани от ръководителите по-последователно.

 4. Опростяват се процедурите, когато това е възможно. Например, висшият съвет вече не участва в съветите относно членството в кола, освен в ограничени ситуации.

 5. Предоставят се повече указания относно това кога са задължителни съветите относно членството, кога те може да са нужни и кога личното съветване с епископа или президента на кол е достатъчно.

 6. Предоставят се по-ясни и конкретни определения за сериозни прегрешения. Повечето от тези определения са преместени в раздел „Правила при проблеми от морално естество“ (38.6).

 7. По-добра последователност, особено сред най-тежките проблеми, пред които се изправят президентите на кол.

Направени ли са обновления в други глави?

Остарялата информация, като например указанията за бойскаутите и за Личен напредък, е премахната. Редактирани са термини, които не бяха в съответствие с обновените глави, като например „църковни наказания“. Някои глави бяха преструктурирани, като част от процеса по обединяване на материалите от двата тома в един.

Кога ще бъдат редактирани и предоставени и останалите глави?

Останалите глави на Общ наръчник с инструкции ще бъдат публикувани на всеки няколко месеца, когато бъдат налични. Очаква се, че целият наръчник с инструкции ще бъде обновен на английски до края на 2021 г.

Специфични особености на Общия наръчник с инструкции

Знаем, че този наръчник ще бъде основно в дигитален формат и ще бъде редовно обновяван. Защо?

Дигиталният формат на наръчника има следните предимства:

 • Позволява на висшите ръководители на Църквата да правят обновления по-лесно и на по-ниска цена.

 • В него се използват линкове, за да се предоставя лесен достъп до други източници на Църквата.

 • Позволява включването на обучителни видео материали.

 • Прави търсенето на конкретни теми по-лесно.

 • И в крайна сметка ще позволи приспособяването и адаптирането на съдържанието му по призование и географска област.

В бъдеще в областите, в които е ограничен достъпът до дигитални формати, ще бъдат налични печатни копия.

Какво означава това, че новият наръчник с инструкции ще бъде написан в тон, вдъхновяващ служението?

Наръчникът с инструкции е за ръководители и членове, които вършат делото на Бог и служат на Неговите чеда. Тонът на служение потвърждава свещеното естество на това дело и загрижеността, която ръководителите изпитват към хората, на които служат. Той потвърждава и това, че това дело е основно духовно по своето естество, а не административно. Новият наръчник се стреми да бъде съсредоточен над Христос и над принципите, а не само върху процедурите.

Как ще се прави разлика в новия наръчник с инструкции между задължителни и избираеми програми и източници?

Това е написано в главите на наръчника с инструкции. Освен това, наръчникът ще използва знак за „източник по избор“, за да обозначава църковни програми и източници, които може да са много полезни за конкретни обстоятелства, но не са задължителни за всяка единица.

Как мога да получа версия на Общия наръчник с инструкции в PDF формат за разглеждане или отпечатване?

Версия на наръчника с инструкции в PDF формат ще бъде налична в раздела Gospel Library и на ChurchofJesusChrist.org.

Пояснения в Общия наръчник с инструкции

Включени са някои пояснения по теми от морално естество, включително един нов раздел за лица, които са трансджендър. Какво е включено в новия раздел за лица, които се определят като трансджендър?

В новия раздел за лица, които се определят като трансджендър, се подчертава, че останалите хора трябва да се отнасят към тях с деликатност, доброта, състрадание и Христова любов. В него се обяснява, че до голяма част участието в събранията в Църквата и някои свещенически обреди не зависят от пола. Обаче ръкополагането в свещеничеството и храмовите обреди се получават съгласно рождения пол. Включва указания за случаите, при които определящи се за трансджендър членове могат или не могат да получават тези обреди. В него се насърчава участието в събранията в Църквата на онези, които се определят за трансджендър.

Глава 3 съдържа пояснения относно свещеническата власт. Защо е важно да разбираме това?

В тази глава се пояснява, че макар че мъжете са получили свещеничеството и са ръкоположени в санове на свещеничеството, както мъжете, така и жените, които са отделени или на които е възложено да служат в Църквата, упражняват делегирана власт, докато вършат Божието дело. Важно е членовете на Църквата да разбират, че независимо от пола или призованието, всички, които са отделени или им е възложено определено задание, са получили божествена власт и отговорност да действат в своите призования и възложения.

Ще продължи ли Църквата да прави обновления на основни правила в наръчника с инструкции?

Да. При необходимост ще продължат да се правят обновления.

Приложение на Общия наръчник с инструкции

Колко време ще отнеме публикуването на изданията на различни от английския езици?

В момента се планира преводът. Преценено е, че след около девет месеца първата версия на новия наръчник с инструкции ще бъде публикувана на почти 26 езика, които включват езиците с най-голям брой членове на Църквата. С напредването на планирането ще бъдат предоставени по-точни срокове.

Как ще бъдат уведомявани читателите за значителните нови промени в общия наръчник с инструкции след 19 февруари?

Новите промени ще бъдат съобщавани по два основни начина:

 • До ръководителите ще бъдат изпращани официални съобщения.

 • Обобщение на скорошните обновления ще бъде публикувано заедно с наръчника, в което ще се включва описание на промените и линк към тях.

Как мога да имам достъп до Общ наръчник с инструкции, ако нямам приложението Gospel Library?

Общ наръчник с инструкции е в раздела Gospel Library на ChurchofJesusChrist.org.

Кога настоящите Наръчник 1 и Наръчник 2 ще бъдат премахнати от Gospel Library? Кога трябва да унищожим печатните им издания?

Тези наръчници с инструкции ще останат архивирани в Gospel Library, докато общият наръчник с инструкции не стане наличен на 51 езика. След това те ще бъдат премахнати и всички лични анотации в остарелите Наръчник 1 и Наръчник 2 ще бъдат изгубени. Ръководителите следва да унищожат печатните варианти на Наръчник 1 и Наръчник 2 веднага, след като Общ наръчник с инструкции стане наличен на техния език.

Как да науча бързо за това как да изпълнявам призованието си?

Информация за това как да служите в призованието си е налична както в Общ наръчник с инструкции, така и под Призования в клона и района в Gospel Library.

Бележка за стил на писане:Когато пишете за Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни, моля използвайте пълното име на Църквата при първото й споменаване. За повече информация как да използвате името на Църквата, моля посетете нашето онлайн ръководство за стил на писане. »Ръководство за стил на писане.