Съобщения за медиите

Какво означава да представляваш любовта на Христос пред света? Смирение, казват новите апостоли

Старейшина Гонг и старейшина Соарес говорят пред медиите

След три месеца в техните нови роли на апостоли на Исус Христос, старейшина Герит У. Гонг и старейшина Юлисис Соарес седнаха за два часа да говорят с националните медии и тези на Юта за това какво е да прекосяваш земното кълбо, за да споделяш любовта на Христос.

 

В 20-минутно интервю преди да говорят с журналисти в северния Център за посетители на Храмовия площад, точно до статуята на Христос, двамата говорят за това как призоваването им в апостолство дълбоко ги смирява. Двамата също отбелязват незаменимата роля на своите съпруги, които им помагат да изпълняват повелението от Писанията да бъдат „специалн(и) свидетели за името Христово по целия свят“ (У. и З. 107:23).

Старейшина Гонг, първият апостол в Църквата от азиатско-американски произход, говори за поразилото го него и съпругата му Сюзън чувство, когато заедно научават за призованието от президент Ръсел М. Нелсън. „Бях благодарен,че Сюзън можа да бъде до мен – казва старейшина Гонг, който е женен за Сюзън от 38 години. – Ще бъда искрен ако кажа, че и двамата плакахме в онзи момент и след това. … Сюзън е чувствителна към Духа по един прекрасен начин. Тя винаги мисли за другите. Толкова съм благодарен, че посрещаме заедно и трудните и радостните моменти“.

Той и Сюзън са родители на четири деца и имат три внучета.

Старейшина Соарес, родом от Сао Пауло, Бразилия и първият апостол от южна Америка, споделя подобни чувства.

„Съпругата ми и аз бяхме благодарни на Господ за тази възможност – казва той. – Носи представяхме трудностите, пред които щяхме да се изправяме, за да представляваме Спасителя правилно, последователно и наистина да споделяме чувствата на Спасителя с всички хора по света, за да показваме Неговата любов и да достигаме до сърцата на хората. Това е огромна отговорност, но с Него ние вярваме, че можем да го направим“.

Старейшина Соарес и неговата съпруга, Розана Фернандес, са родители на три деца и имат три внучета. Те ще отбележат 36-ата годишнина от сватбата си през октомври.

Въпреки тяхната националност и наследство, които имат огромна стойност, и двамата апостоли казват, че по-важното в техните нови призвания е, че те представляват Христос пред света, а не техните съответни културни светове пред Христос.

„Нашият глобален опит може да ни помага, защото сме служили в Църквата по света в продължение на години  и сме имали различни преживявания. Това ни помага, когато дадени въпроси трябва да се обсъждат – казва старейшина Соарес, който е бил счетоводител и финансов ревизор за мултинационални корпорации в Бразилия и директор по материалните въпроси за Църквата в офиса на област Сао Паоло. – Но чувствам, че аз бях призован от Спасителя Исус Христос и съм тук, за да Го представлявам, под ръководството на Първото президентство и Кворума на дванадесетте апостоли“.

Старейшина Гонг добавя, че всеобщата природа на посланието за Исус Христос надхвърля нации, страни или култури.

„Църквата и Евангелието са за всеки народ, племе, език и люде – казва старейшина Гонг, стипендиант на фондация „Роудз“, който живее в Азия за повече от десетилетие и работи за Държавния департамент на САЩ и Центъра за стратегически и международни науки във Вашингтон, окръг Колумбия. – Ние сме благодарни, че хората по света ни обичат и се отъждествяват с ръководители от Църквата, както ние ги обичаме и се отъждествяваме с тях. Ние, разбира се, представляваме Спасителя, а Той е Спасителят на цялото човечество и затова ние сме благодарни да споделяме свидетелството си за Него на всеки народ, племе и език“.

Бележка за стил на писане:Когато пишете за Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни, моля използвайте пълното име на Църквата при първото й споменаване. За повече информация как да използвате името на Църквата, моля посетете нашето онлайн ръководство за стил на писане. »Ръководство за стил на писане.