Съобщения за медиите

Исус Христос посещава древните жители на американския континент в сезон 4 на поредицата „Видеоматериали по Книгата на Мормон“

Продължава заснемането на четвърти от общо пет сезона на основаната на Писанията филмова продукция „Видеоматериали по Книгата на Мормон“, който обхваща книгата 3 Нефи

Скоро след разпъването на Исус Христос и Неговото Възкресение, жители на древна Америка разговаряли, когато „чуха глас, който като че идваше от небето“ и „гледаха… (откъде) идваше звукът“.

„Ето Моя Възлюбен Син, в Когото е Моето благоволение, в Когото прославих името Си – слушайте Него“ – обявява гласа на Бог Отец. Няколко мига по-късно „те видяха един Човек да се спуска от небесата; и Той беше облечен в бяла роба; и Той слезе и застана сред тях“.

Според Книгата на Мормон: още едно свидетелство за Исус Христос (3 Нефи 11:3 , 5, 7–8), този човек е възкресеният Спасител.

За да може да се представи посещението и служението на възкръсналия Спасител сред жителите на Западното полукълбо, в момента тече подготовка за първия епизод на четвърти сезон, който следва да се излъчи в края на 2022 г.

„Знам, че както сред снимачния екип, така и сред актьорите, е имало доста безсънни нощи. Будя се в три през нощта и се питам: „Ще остане ли доволен нашият Небесен Отец от това?“ – казва на снимачната площадка Блеър Трю, главен режисьор на поредицата.

Тя се снима близо до Спрингфийлд, Юта, където е построен декор на открито, състоящ се от храм и други древни постройки в описана в Книгата на Мормон земя, наречена „Изобилие“. Над 1 000 актьори, снимачни и други екипи работят заедно, за да дадат живот на пророчествата и свидетелствата за възкръсналия Син Божий, Който слиза от небесата, за да се срещне с жителите на Новия свят.

Старейшина Дитер Ф. Ухтдорф от Кворума на дванадесетте апостоли и съпругата му Хариет посетиха снимачната площадка и говориха с актьорския състав и снимачния екип. Старейшина Ухтдорф е председател на Изпълнителния съвет за свещеничеството и семейството на Църквата, който ръководи проекта.

По време на посещението старейшина Ухтдорф изрази своята благодарност „за отдадеността и професионализма на всички, които участват в тази продукция по Книгата на Мормон“.

book-of-mormon-video-series-Uchtdorf.png
book-of-mormon-video-series-Uchtdorf.png
Старейшина Дитер Ф. Ухтдорф от Кворума на дванадесетте апостоли и съпругата му Хариет се интервюират от представител на екип „Социални медии“ на Църквата по време на заснемането на сезон 4 на поредицата „Видеоматериали по Книгата на Мормон“; сряда, 14 юли 2021 г., близо до Спрингфийлд, Юта. 2021 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.
Download Photo

„Сякаш това е свята земя… в резултат на това, което изобразявате тук“ – казва старейшина Дейл Г. Ренлънд от Кворума на дванадесетте апостоли, докато разговаря с актьорския състав и снимачния екип.

book-of-mormon-video-series-Renlund.jpg
book-of-mormon-video-series-Renlund.jpg
Старейшина Дейл Г. Ренлънд от Кворума на дванадесетте апостоли и съпругата му Рут разговарят с актьорския състав и снимачния екип по време на заснемането на сезон 4 на поредицата „Видеоматериали по Книгата на Мормон“; понеделник, 19 юли 2021 г., близо до Спрингфийлд, Юта.2021 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.
Download Photo

„Това е централното послание за Христос в Църквата, центърът на Евангелието, наистина центърът на света (на нефитите)“ – казва Кевин С. Хамилтън, висш ръководител седемдесетник, който служи в Комитета за визуално представяне на Книгата на Мормон.

book-of-mormon-video-series-Bingham.jpeg
book-of-mormon-video-series-Bingham.jpeg
Президент Джийн Б. Бингам от общото президентство на Обществото за взаимопомощ разговаря с актьорския състав и снимачния екип по време на заснемането на сезон 4 на поредицата „Видеоматериали по Книгата на Мормон“; към средата на юли 2021 г., близо до Спрингфийлд, Юта.2021 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.
Download Photo

Снимат се и други сцени от 3 Нефи в Книгата на Мормон. Сред преживяванията със Спасителя, подобни на тези с Неговите последователи в Йерусалим, са включени: благославянето и служението на децата (3 Нефи 17:11), изцеляването и болните и страдащите (3 Нефи 17:7) и призоваването на 12 апостоли да проповядват Неговото Евангелие (3 Нефи 19:4).

Целта на тези основани на Писанията филмчета е да се помогне на светиите от последните дни и приятелите на Църквата да увеличат своята вяра в Исус Христос.

book-of-mormon-video-series-Anthony-Butters.jpg
book-of-mormon-video-series-Anthony-Butters.jpg
Антъни Бътърс, актьор от Хамилтън, Нова Зеландия, който играе ролята на възкръсналия Исус Христос, се интервюира от представител на екип „Нюзрум“ на Църквата по време на заснемането на сезон 4 на поредицата „Видеоматериали по Книгата на Мормон“; понеделник, 19 юли 2021 г., близо до Спрингфийлд, Юта.2021 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.
Download Photo

„Само от няколко дни снимам, но това вече е невероятно преживяване – да бъда с актьори и снимачен екип, които са тук поради една единствена причина“ – казва Антъни Бътърс от Оуклънд, Нова Зеландия, който играе ролята на възкръсналия Исус Христос.

Бътърс споделя как гримьорите създават протези за ръцете и краката му, които изобразяват белезите от раните на Исус Христос в резултат на Неговото Възкресение. 34-годишният актьор добавя как, въпреки че физическата подготовка е продължителна и трудоемка, той е получавал помощ от небесата във всички аспекти на работата си.

„Надявам се, че така хората ще могат да научат повече за своя Спасител и Неговата обич към тях“ – казва Пени Джонсън, която работи като главен сценарист.

Предишни сезони могат да бъдат намерени на YouTube канала Book of Mormon Videos (английски и руски), на ChurchofJesusChrist.org (английски и руски) или на приложението Gospel Library за други езици.

Подобно на първите два сезона на поредицата, нови епизоди ще бъдат публикувани едновременно на 15 езика: кантонски, себуански, английски, френски, немски, италиански, японски, корейски, мандарин, португалски, руски, самоански, испански, тагалог и тонгански.

Последният снимачен сезон през 2022 г. ще включва епизоди по други писания на древни пророци, в това число ученията на Мормон, Етер и допълнителни разкази от книгите на Мосия, Алма и Еламан.

Бележка за стил на писане:Когато пишете за Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни, моля използвайте пълното име на Църквата при първото й споменаване. За повече информация как да използвате името на Църквата, моля посетете нашето онлайн ръководство за стил на писане. »Ръководство за стил на писане.