Тема

Институти по религия

 

Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни силно насърчава образованието. Заедно с предлагането на семинар за ученици от средните училища, Църквата организира религиозно обучение, известно като „институт” за млади несемейни възрастни от 18 до 30 г. и за семейни студенти.  

  • Както доброволци, така и учители на пълен работен ден преподават на участващите в института, провеждащ се на различни места -- в притежавани от Църквата сгради на института, в местни сгради за събрания на Църквата или в частни домове. Седмичните занятия се провеждат през работните дни от седмицата и вечерно време.
  • Занятията включват религиозно обучение по Стария и Новия завет, Книгата на Мормон, История на Църквата, ухажване и женитба, работа по семейна история.
  • Институтът също дава на участващите възможности за израстване чрез хуманитарна служба, социално общуване и обучение на ръководени умения. Предназначен е да подхранва духовността на участващите сред напрежението, изпитанията и предизвикателствата, с които се сблъскват във всекидневния живот.
  • Занятията на института продължават да нарастват в и извън САЩ. През 2005 г. над 200 000 участващи са били записани в институтите по религия в чужди страни, сравнени със 167 000 в САЩ.

 Това е сайтът на института: http://institute.lds.org

Бележка за стил на писане:Когато пишете за Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни, моля използвайте пълното име на Църквата при първото й споменаване. За повече информация как да използвате името на Църквата, моля посетете нашето онлайн ръководство за стил на писане. »Ръководство за стил на писане.