Тема

Имиграция

Като световна църква, изправена пред редица сложни въпроси по целия свят, Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни насърчава прилагането на обширни, фундаментални принципи, които имат всеобщо приложение. Църквата счита декларацията на Юта Компакт за отговорен подход към неотложното предизвикателство на имиграционната реформа. Тази декларация е в съгласие със следните важни принципи, които приемаме:

  • Ние следваме Исус Христос като обичаме своите ближни. Спасителят ни учи, че значението на думата ближен включва всички Божии чеда, на всички места, по всяко време.
  • Ние осъзнаваме постоянната необходимост да се укрепват семействата. Семействата трябва да бъдат заедно. Принудителното разделяне на работещи родители от техните деца отслабва семействата и нанася вреда на обществото.
  • Ние приемаме, че всяка нация има право да прилага свои закони и да охранява своите граници. Всички хора, попадащи под действието на законите на дадена държава, са отговорни за своите постъпки по отношение на тези закони.
 

Държавните органи трябва да създават и прилагат закони, които отговарят на най-добри наши стремежи като справедливо и грижовно общество. Такива закони трябва правилно да балансират любов към ближните, здравина на семейството и спазването на справедливи и приложими закони.*

 

*Църквата публикува най-скорошната си декларация на тема имиграция на 10 юни 2011 г.

Бележка за стил на писане:Когато пишете за Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни, моля използвайте пълното име на Църквата при първото й споменаване. За повече информация как да използвате името на Църквата, моля посетете нашето онлайн ръководство за стил на писане. »Ръководство за стил на писане.