Mormon Newsroom
Съобщения за медиите

Името на Църквата

Президент Ръсел М. Нелсън от Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни направи следното изявление относно името на Църквата:
 
Господ ми даде прозрение относно важността на името, което Той е дал чрез откровение за Неговата Църква, Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни. Трябва да свършим някои неща, за да сме в хармония с Неговата воля. Презпоследните седмици много църковни ръководители и отдели поставиха началото на необходимите за тази цел стъпки. Допълнителна информация относно това важно дело ще бъде обявена през идните месеци.
 
Вижте обновения Наръчник за публикуване в медиите, който предоставя указания как правилно да се споменава Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни. През идните месеци интернет страниците и материалите на Църквата ще бъдат обновени, за да отразяват това указание от президент Нелсън

Бележка за стил на писане:Когато пишете за Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни, моля използвайте пълното име на Църквата при първото й споменаване. За повече информация как да използвате името на Църквата, моля посетете нашето онлайн ръководство за стил на писане. »Ръководство за стил на писане.