Официално изявление

Изявление относно Словото на мъдростта

  

Словото на мъдростта е закон за здравето, постановен за физическата и духовна полза на Божиите чеда. Той включва указания относно това кои храни са добри за нас и кои вещества трябва да избягваме. Ръководители в Църквата са предоставяли във времето допълнителни указания за нещата, които са препоръчвани или забранявани от Словото на мъдростта и са учили, че веществата, които са вредни или пристрастяващи, трябва да бъдат избягвани.

В скорошни публикации за членовете на Църквата, църковни ръководители поясняват, че няколко вещества са забранени от Словото на мъдростта, в това число електронните цигари, зеления чай и продуктите, на основата на кафето. Те също така предупреждават, че вещества като марихуаната и опиатите следва да бъдат използвани само за медицински цели, според предписанията на компетентни лекари.

Бележка за стил на писане:Когато пишете за Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни, моля използвайте пълното име на Църквата при първото й споменаване. За повече информация как да използвате името на Църквата, моля посетете нашето онлайн ръководство за стил на писане. »Ръководство за стил на писане.