Тема

Измами с принадлежност към някаква група

Комисията по ценните книжа и борсите на САЩ определя този вид измами както следва:

При измамите с принадлежност към някаква група става дума за инвестиционни измами, които са насочени към членове на ясно определени групи хора, като религиозни или етнически общности, възрастни хора или професионални групи. Измамниците, които извършват инвестиционни измами, често са — или се представят за — членове на групата. Често те се възползват от уважавани религиозни или обществени ръководители от групата за разпространяване на мълва за схемата сред членове на групата и убеждаване на хората, че измамната инвестиция е законна и си струва. Често самите ръководители стават неволни жертви на уловката на измамника.

Тези измами се възползват от доверието и приятелството, които съществуват в групи хора, които имат нещо общо помежду си. Поради сплотеността, съществуваща в много такива групи, понякога е трудно за регулиращите институции или органите на закона да открият такива измами. Жертвите често не съобщават на властите или не търсят справедливост по установения от закона ред, а вместо това се опитват да решат проблема вътре в групата. Това е особено често, когато измамниците са се възползвали от уважавани общностни или религиозни водачи за убеждаване на другите да се присъединят към инвестицията.

Някои членове на Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни, подобно на членове на други вероизповедания и други тясно свързани общности, в миналото са ставали жертва на такива измами. Понякога извършителите са техни познати от Църквата. Членовете на Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни са учени да бъдат честни във взаимоотношенията си с други хора и намерените за виновни в извършването на подобни измами могат да получат най-сериозните налагани от Църквата наказания, включително отлъчване. Тъй като нечестни лица са използвали такива парични измами да ограбват членове на техните религиозни групи, ръководителите на Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни предупреждават ясно и често членовете на Църквата да внимават за измами от такъв вид.

През февруари 2008 г. Първото Президентство на Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни изпрати писмо, което да се прочете във всички събрания на членове на Църквата в САЩ и Канада, в което се казва:

Сведения за измамни схеми и неразумни инвестиции ни карат отново да се обърнем със съвет към членовете на Църквата да бъдат предпазливи при разпореждането със собствените си финанси.

Ние сме загрижени, че някои членове на Църквата пренебрегват често повтаряните напътствия да се подготвят и живеят според доходите си, да избягват потребителски заеми и да спестяват за бъдещи случаи на нужда. Също трябва да се инвестира разумно в отговорни и установени финансови институции. Ние също сме загрижени, че има хора, които се възползват от изградените в Църквата отношения на доверие, за да рекламират рискови и даже измамни инвестиции и бизнес схеми.

Макар че всички инвестиции носят елемент на риск, този риск може да бъде контролиран чрез следването на разумни и доказани финансови принципи: първо, избягвайте на ненужни заеми, по-специално потребителски заеми; второ, преди да инвестирате, потърсете съвет от квалифициран и лицензиран финансов съветник; и трето, бъдете разумни.

Насърчаваме Църковните ръководители редовно да преподават и да наблягат на тези принципи.

Освен това, при други обстоятелства, включително местни събрания, ръководителите на Църквата постоянно предупреждават членовете за опасностите от рискови инвестиции и измами. Следват няколко примера за минали изказвания на Църковни ръководители по тази тема:

Джозеф Б. Уъртлин „Земни дългове, небесни дългове”, Ensign , май 2004 г., стр. 40
От време на време чуваме разкази за алчност и егоизъм, които ни поразяват с голяма тъга. Чуваме за измами, отказ за връщане на заеми, финансови измами и банкрути. … Ние сме почтени хора. Вярваме във връщането на нашите заеми и в това да бъдем честни в отношенията си с другите хора.

Джозеф Б. Уъртлин „Personal Integrity”, Ensign , май 1990 г., стр. 30
Тъй като сме получили Духа на Христос да различаваме доброто от злото, ние винаги трябва да избираме доброто. Не е нужно да се водим в погрешна посока, въпреки че измамата, заблуждаването, лъжливостта и двуличието често изглеждат приемливи в нашия свят. Лъжата, кражбата и измамата се срещат всеки ден. Почтеността, неотклонното придържане към най-високите морални и етични норми, е съществена за живота на истинския светия от последните дни.

М. Ръсел Балард „Keeping Life’s Demands in Balance”, Ensign , май 1987 г., стр. 13
„Няма бързи пътища към финансовата сигурност. Не си доверявайте парите на други хора без да направите щателна оценка на предложената ви инвестиция. Нашите хора са изгубили твърде много пари, когато са доверявали средствата си на други хора. Според мен ние никога няма да постигнем равновесие в живота си, докато нашите финанси не са под сигурен контрол”.

Далин Х.Оукс, „Brother’s Keeper”, Ensign , ноем. 1986 г., стр. 20
Измамата е братовчед на кражбата, която се обогатява чрез лъжа за някой съществен факт при сделка. Мамещите със сладкодумни езици и предразполагащо държание подлъгват своите ближни към инвестиции, които са много по-спекулативни, отколкото те самите си позволяват да разкрият. Трудностите при събиране на доказателства правят измамата трудно за наказване престъпление. Но според Божия закон недостатъците на човешките закони не дават правото те да бъдат нарушавани. Макар техният начин на кражба да е ненаказуем в този живот, изтънчените крадци в бели ризи и вратовръзки в края на краищата ще бъдат разкрити и наказани за това, което представляват”.

Марвин Дж. Аштън, „Be of Good Cheer”, Ensign, май 1986 г., стр. 66
Съвременните пророци ясно ни молят да избягваме схеми за бързо забогатяване, ако искаме да избегнем болките на финансовото робство. Може би не сме казали достатъчно за това, че твърде много от нас, докато мечтаем за великолепие, посаждаме семената на икономическото бедствие. След това по-късно, когато вече много е изгубено, ние обвиняваме тези, които са участвали заедно с нас. Трудно е да сме в добро душевно състояние, когато самоизмамата е наш спътник. Когато ние по собствено желание се подложим на ветровете и бурите на измамата, не трябва да се изненадваме, когато ни сполети болестта на недоимъка. При всичките години на изслушване на разкази на хора, които са изпитали големи парични загуби, аз съм чул мнозина в отчаяние да кажат „Измамиха ме”. И често сърцето ми, умът ми и Духът ме подтикваха да кажа, „Да, ти си бил измамен от самия себе си”. Всички ние трябва да бъдем насърчавани да си отворим очите и да видим къде ни водят собствените ни мисли и незаявени приоритети. Самоизмамата ни позволява да обвиняваме други за собствените си провали.

Джеймс Е. Фауст, „Integrity, the Mother of Many Virtues”, Ensign, май 1982 г., стр. 47
Плодовете на трудолюбието и спестовността могат да бъдат използвани за влагане в солидни инвестиции. Една добра стабилна инвестиция може да се равнява на много години работа, макар и да има риск, както във всичко, което вършим. Но трябва да се отнасяме много внимателно към инвестиции, които са твърде спекулативни и рекламирани с неоснователни и мъгляви обещания за необичайна печалба. Ръководителите на Църквата отдавна предупреждават за такива спекулации. Бригъм Йънг казва: „Ако Господ някога ми е разкрил нещо, то Той ми е показал, че старейшините на Израел трябва да изоставят спекулациите и да си гледат задълженията по своите призования”.

В наши дни Президент Нейтън Елдън Танър казва: „Инвестициите трябва да се правят така, че да не заплашват сигурността на семейството. Не инвестирайте в спекулативни начинания. Спекулативният дух може да стане опияняващ. Много състояния са били заличени чрез неконтролиран апетит да се трупа още и още. Нека се поучим от нещастията на миналото и избягваме да заробваме своето време, енергия и общо здраве поради ненаситен апетит да придобиваме все повече материални блага”.

Марвин Дж. Аштън, „This Is No Harm”, Ensign , май 1982 г., стр. 9
Една лъжа може да бъде изказана без да се изрече и дума. Понякога едно кимване с глава или мълчание може да заблуди. Препоръчването на съмнителна бизнес инвестиция, правенето на недействителен запис в счетоводната книга, нечестното използване на ласкателства, или неразкриването на всички съществени факти са още няколко начина да се каже лъжата.

Избягвайте хората, които изискват незабавни решения или пари в наличност веднага. Всички заслужаващи си инвестиционни възможности могат да издържат на обсъждане и внимателно проучване. Ние трябва да потърсим всички налични факти, да ги разгледаме внимателно и чак тогава да вземем решения, които са за доброто на всички. Когато възникнат странични случаи и ситуации, почтеността трябва да бъде важна част от каквото и да е решение. Когато правилните действия не са съвсем ясни, нашата честност ще ни помогне да различим и да разкрием съществени страни или факти, които за другите могат да не са явни. Почтеният човек помага на другите да бъдат честни. Почтеният човек задава въпроси и дава отговори, които са точни. Почтеността ни дава възможност да си начертаем път на праведно лично поведение много преди да дойде времето за действие.

Един разумен човек няма да си позволи да стане жертва на безскрупулност поради празна гордост. Често хората биват измамени защото тяхната празна гордост не им позволява да задават въпроси и да търсят допълнителни сведения. Поради страх от изпадане в неловко положение или да бъде счетен за невеж и неразбиращ, вероятният клиент често кима с глава и потвърждава, макар в действителност да не разбира това, което сладкодумният продавач му казва. „Какво значи това?” „Какви са рисковете?” „Какви са отрицателните страни?” „Каква е историята на фирмата?” „Какви препоръки имате?” са все въпроси, които си заслужава да зададете. Клиентът трябва да се замисли, когато пред него свободно се използват простите, но уклончиви финансови термини като „хедж”, „гарантиран”, „освободен”, „анюитет”, „чадър”, „без данъци”, „изолиран” и „отлагаем”.

Ако не могат да се вземат благоразумни решения въз основа на собствени знания, трябва да се потърси съвет от знаещи и доверени съветници. Предложения, които не могат да изчакат или да издържат на преглед, не си струват.

„Protecting Family Finances by Avoiding Fraud”, Ensign, юни 2008 г.
(Вж. цялата статия на горния линк.)
 

Тези минали предупреждения от ръководители на Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни дават ясно послание към членовете на Църквата, че заплахата от парични измами е реална. Това предупреждение, дадено от ръководители на Църквата по целия свят, често се повтаря на местно ниво на събрания на членовете, а също и в съвети, давани на отделни хора и семейства от местни неплатени ръководители.

Бележка за стил на писане:Когато пишете за Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни, моля използвайте пълното име на Църквата при първото й споменаване. За повече информация как да използвате името на Църквата, моля посетете нашето онлайн ръководство за стил на писане. »Ръководство за стил на писане.