Съобщения за медиите

Изложба на детски рисунки

Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни (мормони), както и различни религиозни деноминации, бяха поканени на откриването на изложба от детски рисунки на тема  "Вярата - мечта за по-добър свят", състояло се на 30.12.2016 г. в мраморното фоайе на Столична община. Събитието бе организирано от Националния съвет на религиозните общности в България под патронажа на кмета на гр.София.

Представители от Църквата бяха през. Барклей - президент на Българска Софийска мисия, Красимир Коларов - председател за страната и Детелина Чобанова - директор връзки с обществеността.

Изложбата бе открита от проф. д-р Рупен Крикорян – председател на НСРОБ и Бирали Бирали – член на управителния съвет.

Експонирането на изложбата продължи до края на месец януари 2017 г.

Бележка за стил на писане:Когато пишете за Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни, моля използвайте пълното име на Църквата при първото й споменаване. За повече информация как да използвате името на Църквата, моля посетете нашето онлайн ръководство за стил на писане. »Ръководство за стил на писане.