Съобщения за медиите

Издание на световния доклад - април 2021

Най-новото издание на световния доклад - двугодишен сборник с новини от Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни, вече е достъпно.

Докладът е наличен и на Руски - https://www.youtube.com/watch?v=iiRO0FPJ13c

Бележка за стил на писане:Когато пишете за Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни, моля използвайте пълното име на Църквата при първото й споменаване. За повече информация как да използвате името на Църквата, моля посетете нашето онлайн ръководство за стил на писане. »Ръководство за стил на писане.