Тема

Здравословен начин на живот

Членовете на Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни са известни със здравословният си начин на живот. Президент Джозеф Смит за първи път пише здравен план за църквата през 1833 г. и го представя на ранните членове като откровение от Бог. Днес светиите от последните дни наричат тези здравни напътствия „Словото на мъдростта” (Учение и завети 89).

Клаузите на здравния кодекс включват: въздържание от консумация на алкохол, тютюн и „горещи напитки”—като за такива се считат чая и кафето. „Здравословните билки”, заедно с плодовете и зърнените храни, изрично се препоръчват. Месото трябва да се консумират „умерено”. Църквата също така тълкува злоупотребата с различни вещества — както нелегални, така и легални, с рецепта или под медицински надзор — като нарушение на здравния кодекс.

„Здравният кодекс … вече над сто години включва всички препоръки на съвременните изследователи за подобряване и поддръжка на здравето”, казва д-р Тед Адамс, програмен директор на института за здравословен начин на живот към LDS Hospital в Солт Лейк Сити.

Едно 14-годишно проучване на Университета на Калифорния в гр. Лос Анжелис, завършено през 1997 г., проследява коефициента на смъртност и здравните навици на 10 000 члена на Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни. Следват конкретните заключения: Членове на Църквата, които живеят според здравния кодекс, имат един от най-ниските коефициенти на смъртност от рак и сърдечносъдови заболявания в САЩ — почти на половина от този на общото население. Проучването също така показва, че членове на Църквата, които спазват този кодекс, имат вероятна продължителност на живота от 8 до 10 години повече, отколкото общото население белокожи в САЩ.

Бележка за стил на писане:Когато пишете за Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни, моля използвайте пълното име на Църквата при първото й споменаване. За повече информация как да използвате името на Църквата, моля посетете нашето онлайн ръководство за стил на писане. »Ръководство за стил на писане.