Тема

Зала за събрания

Стаята или залата в църковна сграда за събрания, използвана за богослужения. Членовете на Църквата се събират за неделни служби в зали за събрания, а не в храмове.

Вж. също:

Какво ще откриете, когато влезете в една зала за събрания на Църквата

Относно залите за събрания и храмовете: Обяснение на богослуженията в Църквата

Видео: Какво да очаквате в залата за събрания на светии от последните дни

Бележка за стил на писане:Когато пишете за Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни, моля използвайте пълното име на Църквата при първото й споменаване. За повече информация как да използвате името на Църквата, моля посетете нашето онлайн ръководство за стил на писане. »Ръководство за стил на писане.