Тема

Жените в Църквата

Жените са неизменна част от дейността на Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни. Въпреки че в Църквата жените не се ръкополагат в свещеничеството и поради това не отслужват обреди като благославяне на причастието и кръщение, те заемат важни ръководни позиции, служат като мисионери и учители, редовно проповядват от амвона и се молят по време на събрания.

Майчинството и отглеждането на деца са изключително важни и уважавани в Църквата и много от мормонските жени, които ги превръщат в първи приоритет, по-късно се реализират в сферите на бизнеса, образованието, медицината и други начинания.

Общество за взаимопомощ

Основната женска организация на Църквата е Обществото за взаимопомощ, което е основано през 1842 г.  Днес тази организация включва повече от 5,5 милиона жени на възраст над 18 години в над 170 държави.

Всяка неделя Обществото за взаимопомощ провежда едночасово събрание за жените като част от редовните неделни събрания.  Това събрание предоставя религиозно напътствие и помага на жените да преподават Евангелието на Исус Христос на своите семейства в домовете си.

Членовете на Обществото за взаимопомощ също помагат на изпадналите в нужда, като им предоставят ястия, дрехи и други необходими неща. Също така жените участват в програма за грамотност, като помагат на други хора да четат и пишат.

Обществото за взаимопомощ ръководи една уникална програма наречена „посещаващи учителки”, която има за цел да изгражда взаимоотношенията между жените в Църквата.  На всяка жена са определени други две жени, които я посещават вкъщи всеки месец като споделят с нея послание и ѝ помагат при възникнали нужди.

Жените имат и допълнителни възможности да се събират извън неделните събрания и да участват в дейности на различни клубове, часове по родителски и домакински умения, проекти за служба на околните и социални мероприятия.

Бележка за стил на писане:Когато пишете за Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни, моля използвайте пълното име на Църквата при първото й споменаване. За повече информация как да използвате името на Църквата, моля посетете нашето онлайн ръководство за стил на писане. »Ръководство за стил на писане.