Тема

Епископ

Епископът е ръководител на местна църковна конгрегация (известна като район) и има задължения подобни на тези на пастор, свещеник или равин. В Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни за тази длъжност не се заплаща.

Епископът се подпомага от двама съветници. Членовете на това епископство се грижат за духовните и социални нужди на членовете на техния район. Епископът помага на всички членове на неговата конгрегация в стремежа им да следват Исус Христос. В допълнение към духовните дела, епископът помага на членове, които изпитват финансови или други трудности, да станат самостоятелни, като отпуска помощ според основните принципи на благосъстоянието. Епископът също ръководи практически дела, като картони, отчети, финанси и поддръжката на сградата за събрания, където членовете се събират.

Епископът обикновено служи за около пет години. Епископите са подчинени на президентите на кол, като тези местни ръководители разполагат със значителна самостоятелност при вземане на решения, засягащи членовете на съответните райони и колове.

Бележка за стил на писане:Когато пишете за Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни, моля използвайте пълното име на Църквата при първото й споменаване. За повече информация как да използвате името на Църквата, моля посетете нашето онлайн ръководство за стил на писане. »Ръководство за стил на писане.