Тема

Единението на Исус Христос

Откупът, платен от Исус Христос чрез Неговите страдания в Гетсиманската градина и смъртта Му на кръста, който премахва последствията от греха. Единението на Христос позволява на всеки да бъде възкресен. За хората, които се покаят за греховете си собствените, то отваря пътя за продължаващо израстване и напредък във вечността.

Бележка за стил на писане:Когато пишете за Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни, моля използвайте пълното име на Църквата при първото й споменаване. За повече информация как да използвате името на Църквата, моля посетете нашето онлайн ръководство за стил на писане. »Ръководство за стил на писане.