Тема

Евтаназия и продължаване на живота чрез медицинска апаратура

Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни вярва в святостта на човешкия живот и е против евтаназията. Под евтаназията се разбира преднамерено предизвикване на смъртта на човек, който страда от неизлечима болест или състояние. Такова преднамерено действие прекратява живота, например, чрез така нареченото подпомогнато самоубийство. Прекратяване на живота по този начин е нарушение на Божиите заповеди.

Когато се разглежда случай на болни, които се поддържат живи чрез изкуствени средства за поддържане на живота, Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни не вярва, че да се позволи на човек да умре от естествени причини чрез премахване на изкуствените средства представлява евтаназия. Такъв случай са дълго продължаващите заболявания. Когато смъртта от такива заболявания или вследствие на злополука стане неизбежна, умирането следва да се счита благословия и смислена част от вечното съществуване. Членовете не трябва да се чувстват задължени да продължават смъртния живот чрез начини, които не са разумни. Най-добре е решенията по тези въпроси да се вземат от членовете на семейството след получаване на разумен и компетентен медицински съвет и след търсене на божествено напътствие чрез пост и молитва.

Бележка за стил на писане:Когато пишете за Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни, моля използвайте пълното име на Църквата при първото й споменаване. За повече информация как да използвате името на Църквата, моля посетете нашето онлайн ръководство за стил на писане. »Ръководство за стил на писане.