Тема

Дякон

Това е църковен сан в Аароновото свещеничество, обикновено даван на млади мъже на възраст от 12 до 13г. Дяконите помагат в раздаване на причастието на членове на Църквата в неделните богослужения. Дяконите могат да помагат на ръководителите на конгрегацията при оказване грижи на нуждаещите се и да помагат при поддържането на сградите за събрания и площите към тях.

В местните конгрегации дяконите са организирани в кворуми, където младите мъже заемат ръководни длъжности, провеждат различни дейности и си оказват подкрепа в усилията си да следват Исус Христос.

Бележка за стил на писане:Когато пишете за Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни, моля използвайте пълното име на Църквата при първото й споменаване. За повече информация как да използвате името на Църквата, моля посетете нашето онлайн ръководство за стил на писане. »Ръководство за стил на писане.