Съобщения за медиите

Духовни уроци от Общата конференция

Членовете на Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни се насладиха на вдъхновените и поучаващи слова на висшите ръководители по време на 184-та полугодишна обща конференция, провела се на 4 и 5 октомври 2014 г. Някои от тях споделят цитати, които са ги впечатлили, и свидетелства за учения и принципи.

Евелина Вълчева:

Интересно е как на всеки шест месеца с нетърпение очакваме да чуем думите на Бог чрез устата на нашия пророк и апостоли. На всяка конференция аз научавам много нови неща, припомням си стари и укрепвам вярата си. Чудесно е, че чутите речи можем да намерим след това в списание "Лиахона". Обичам да нося това списание със себе си и от време на време да прочитам някое от посланията. Това може да се случи докато пътувам в градския транспорт например. Моят любим цитат от последната конференция принадлежи на старейшина Лин Г. Робинз, който ни напомни: „Не бойте се от укорите на човеците (Исаия 51:7)”.  Ние не трябва да се боим от това какво хората ще си помислят за нас, ако живеем според Евангелието, а трябва винаги да се стараем да сме угодни на Бог.

Росица Иванова:

Винаги се вълнувам преди гледането на Генералните конференции на Църквата. Отивам подготвена с молитви за важни отговори и тетрадка за писане. На тази конференция укрепих личното си свидетелство за "истината". Част от нея е да знаем за реалността на възстановеното Евангелие и живия пророк и апостоли. Това ми дава сили да остана в "стария кораб Сион" - нашата Църква. На това ни учи старейшина Балард от Дванадесетте, като казва: "Останете - ние ще ви търсим и спасяваме." В тези думи се намират толкова много любов и загриженост.

Златка Кущирева:

Много обичам вдъхновените от Бог слова, които ни говорят ръководителите на Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни! По време на последната Генерална конференция бях, и още съм, впечатлена от следната част от речта „Продължаващо откровение” на Президент Хенри Б. Айринг:

„Ние всички знаем, че човешката преценка и логично мислене не са достатъчни, за да се получат всички отговори на най-важните житейски въпроси. Нуждаем се от откровение от Бог. Нуждаем се не само от едно откровение в миг на напрежение, но и от постоянно обновяващ се поток. Нуждаем се не само от един проблясък на светлина и утеха, а от продължаващата благословия на общуването с Бог.”

Президент Бойд К. Пакър описва отличителната черта на истинната Църква по следния начин: „Откровението продължава в Църквата: пророкът го получава за Църквата; президентът за кола, мисията или кворума си; епископът за района си; бащата за семейството си; отделният човек за себе си“ "                                                                         Президент Айринг много ясно и силно говори за това колко голяма е привилегията да получаваме откровения от Бог, всеки според призованието си. Когато се стараем да живеем според Евангелието на Господ, следвайки примера Му, можем да получаваме напътствия от Него всеки ден. Нужно е с много смирение да държим съзнанието си отворено и насочено към Светия Глас от небесата! В името на Господ Исус Христос. Амин.    

Бележка за стил на писане:Когато пишете за Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни, моля използвайте пълното име на Църквата при първото й споменаване. За повече информация как да използвате името на Църквата, моля посетете нашето онлайн ръководство за стил на писане. »Ръководство за стил на писане.