Тема

Домашен учител

Домашен учител е мъж, на който е възложено да наглежда и помага на членове в неговия район или клон. Двама домашни учители са назначени за всеки член и семейство в конгрегацията; тези двама носители на свещеничедството посещават възложените им членове и семейства всеки месец, за да им оказват помощ и поддръжка в стремежа им да живеят съгласно принципите, преподавани от Исус Христос.

Включено в тези редовни посещения е послание с духовно напътствие, което е приспособено да отговори на нуждите и тревогите на членовете и семействата. Домашните учители също се грижат за материалните нужди на членовете.

„Домашното обучение не е просто още една програма. Това е начинът, по който свещеничеството се грижи за светиите от последните дни и изпълнява мисията на Църквата. Домашното обучение не е само задача. То е свещено призование”, казва един от бившите президенти на Църквата, Езра Тафт Бенсън.

Домашното обучение се допълва от програмата обучение при посещение за посрещане нуждите на светиите от последните дни. Посещаващите учителки са жени, на които е възложено да посещават жена в тяхната конгрегация. 


 

Бележка за стил на писане:Когато пишете за Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни, моля използвайте пълното име на Църквата при първото й споменаване. За повече информация как да използвате името на Църквата, моля посетете нашето онлайн ръководство за стил на писане. »Ръководство за стил на писане.