Тема

Документите на Джозеф Смит (Joseph Smith Papers)

Джозеф Смит (1805–1844) е пророк основател и първи президент на Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни. Проектът Joseph Smith Papers е начинание да се съберат заедно всички налични документи, създадени от самия Джозеф Смит или от хора, които той е назначил за писари. Тази обширна колекция е важен източник за учени и изучаващи живота и дейността на Джозеф Смит, раннто мормонство и американската религия през 19-и век.

Историкът и архиварят на Църквата и старейшина Марлин К. Дженсън казва: „Ние вярваме, че проектът Joseph Smith Papers ще бъде най-важният исторически проект на Църквата за това поколение”.

Забележителната колекция ще включва 20 тома, организирани в шест серии: Дневници, Откровения и преводи, История, Документи, Административни записи и Юридически и бизнес записи. Колекцията съдържа над 2000 документа и те всичките ще бъдат публикувани електронно на интернет страницата на проекта, като голям брой от тях ще бъдат публикувани и в печатен вид.

Това изследователско начинание е спечелило подкрепата на Националната комисия за исторически публикации и записи към Националния архив на САЩ, като това одобрение означава, че всички етапи на работата се изпълняват според най-високите научни стандарти.

Работата по проекта се изпълнява от учени, архивари и редактори, работещи в Библиотеката за църковна история.  Издател на печатните и интернет публикации на проекта е The Church Historian’s Press , запазена марка на Отдела за църковна история на Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни.

Бележка за стил на писане:Когато пишете за Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни, моля използвайте пълното име на Църквата при първото й споменаване. За повече информация как да използвате името на Църквата, моля посетете нашето онлайн ръководство за стил на писане. »Ръководство за стил на писане.