Тема

Децата в Църквата

Църквата има обширна програма за преподаване на деца, наречена Неделно училище за деца, която е основана през 1878 г.  Целта й е да учи децата на евангелието на Исус Христос и да им помага да живеят според евангелските принципи.

Програмата е предназначена за всички деца на възраст от 3 до 11 г. и се провежда всяка неделя за два часа, докато родителите участват в своите седмични събрания.  Понастоящем около 1 милион деца по света посещават Неделното училище за деца.

Времето в Неделното училище за деца е разделено на две части — „време за споделяне” и индивидуално класно обучение.  Времето за споделяне позволява на децата да участват в дейности и да научат и да пеят песни, които учат на евангелските принципи.

Децата също участват в редовно провеждани „дни на дейности”, които им дават възможност да играят заедно и благотворно да се забавляват в дейности от физически, творчески и културен характер, както и дейности за служене. Дните на дейности дават на децата благоприятни възможности да приложат на практика принципите, на които са били учени в Неделното училище за деца и в техните домове.

Децата на възраст от 8 до 11 г. си поставят лични цели чрез книжки, наречени „Вяра в Бог”, които им помагат да живеят според евангелските принципи, да развиват свидетелства и да изграждат приятелства. Това също помага да ги подготви да влязат в програмите Млади мъже и Млади жени, когато навършат 12 г.

Бележка за стил на писане:Когато пишете за Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни, моля използвайте пълното име на Църквата при първото й споменаване. За повече информация как да използвате името на Църквата, моля посетете нашето онлайн ръководство за стил на писане. »Ръководство за стил на писане.