Съобщения за медиите

Ден на отворените врати в Ямбол

На 16 май 2015 г. в град Ямбол в сградата на Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни (мормони) се проведе мероприятие Отворени врати. Членове и мисионери на Църквата посрещнаха с добре дошли всички, които искаха да се запознаят с религиозната организация.

В различни части на сградата бяха предварително поставени различни дисплеи, които запознаваха с вярванията и ценностите на светиите. Един от тези информационни източници представяше Спасителят Исус Христос като централна фигура във вярата им. Много голям интерес у посетителите събуди дисплеят, който говореше за важността на семействата. Там също бяха представени интернет програми, използвани за търсене на информация за починали роднини с цел водене на родословно дърво.

Една от стаите в сградата бе превърната във видео стая, където всеки се можеше да се настани удобно и да наблюдава кратки видеоклипове, даващи информация за структурата на Църквата.

Хуманитарната мисионерска двойка за България семейство Цьорн запозна посетителите с хуманитарната дейност на Църквата, извършвана в страната. За създаване на емоционална и вдъхновяваща атмосфера бе подготвен и „жив дисплей” –членове и мисионери изготвяха юрганчета, които скоро ще бъдат дарени на детска болница в Пазарджик. 
С проведеното мероприятие членовете на Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни искат да покажат пред обществеността желанието си да бъдат опознати да споделят вярвания и принципи.

Бележка за стил на писане:Когато пишете за Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни, моля използвайте пълното име на Църквата при първото й споменаване. За повече информация как да използвате името на Църквата, моля посетете нашето онлайн ръководство за стил на писане. »Ръководство за стил на писане.